AIRplay

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
23-11-2018
Categorie
Implementaties | Preventie & Gezond leven

 

AIRplay is een game ontwikkeld voor kinderen met astma. De persoonlijke gamified app helpt hen met dagelijkse monitoring en coaching, en wordt gecombineerd met een interactieve playground. De playground wordt bijvoorbeeld op het schoolplein of in de wachtkamer geprojecteerd en laat kinderen met elkaar spelen. Zo moedigt de game kinderen aan om in beweging te komen. Via de app leren de kinderen meer over hun activiteiten, voortgang en hun ziekte.

Het concept is bedacht door Dr. Boony Thio en Monique Tabak en is gefinancierd vanuit het Pioneers in Health Care Innovatiefonds. Dit fonds van verschillende partijen stimuleert samenwerking tussen medisch specialisten en onderzoekers om zo tot nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen te komen ter verbetering van de efficiëntie van patiëntenzorg. Thio’s onderzoek naar zelfmanagement bij jonge astmapatiënten via serious gaming won een voucher uit het fonds, waarmee de ontwikkeling van AIRplay gefinancierd werd.

Het innovatieve gameconcept is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Twente en Roessingh Research and Development. AIRplay is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. “Kinderen van deze leeftijd worden juist steeds passiever, en ze blijven meer binnen. […] Je moet ze zien uit te dagen met iets wat ze interesseert”. Bij de ontwikkeling van de app werd ingespeeld op dat wat de kinderen in deze leeftijdsgroep aantrekkelijk vinden in spelletjes.

Het succes van een game als AIRplay valt toe te schrijven aan het bottom-up ontstaan en veel afstemming tussen behandelaren en patiënten. Ook de feedback van ouders was ontzettend belangrijk, aldus Thio. “Wanneer patiëntenverenigingen zeggen ‘dit willen wij, dit werkt goed!’ dan heb je al veel gewonnen”.

Ouders van nu zijn opgegroeid in een wereld vol technologie. Daarom staan zij open voor eHealth. Een advies van Thio is dat we ons moeten verplaatsen in onze doelgroep. Kinderen groeien op met moderne technologie. De iPad en mobiele telefoon zijn hun bron van informatie. Je moet dus de manier waarop je kinderen aanstuurt aanpassen aan hun belevingswereld en hun interesses. En jezelf steeds opnieuw afvragen hoe je de kinderen kan prikkelen, uitdagen, activeren, hun medicijnen laten innemen, coöperatief laten zijn, enzovoorts.

Op dit moment staan de ontwikkelaars op het punt het gebruik van de game verder en breder in te zetten. De focus ligt enerzijds op onderzoek en het optimaliseren van het (langer termijn) gebruik. Anderzijds kijken ze naar het verbreden van de doelgroep met bijvoorbeeld diabetespatiënten of andere ziektebeelden.

De grootste valkuil is dat mensen alles bij het oude willen houden, omdat dat jarenlang goed heeft gewerkt, of omdat ze het nu eenmaal zo hebben geleerd. Maar onze maatschappij verandert razendsnel en de zorg zal ook moeten veranderen om succesvol te blijven. De beste methode, aldus Thio, is om constant te blijven uitproberen wat werkt. Hij raadt aan goed te blijven luisteren en kijken naar patiënten en (misschien wel het allerbelangrijkste) open te staan voor verandering.

 

Medisch Spectrum Twente

Dr. Boony Thio is ruim 17 jaar werkzaam als kinderlongarts in het Medisch Spectrum Twente. Hij werkt sinds 2004 aan onderzoek om de monitoring van astmapatiënten te verbeteren. Door goede monitoring kan namelijk geanticipeerd worden op (het voorkomen van) astma-aanvallen, en kan eerder worden ingegrepen. Dit kan veel leed voorkomen bij de jonge patiënten.