Advanced Therapeutics

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Behandeling & Begeleiding

 

“In technology, whatever can be done will be done”

Andrew S. Grov

Definitie

Het overkoepelende begrip advanced therapeutics beschrijft een beweging waarin technologische ontwikkelingen plaatsvinden die leiden tot nieuwe en/of verbeterde behandelmethoden. Advanced therapeutics, ook wel advanced therapy medicinal products (ATMPs), kunnen worden onderverdeeld in geneesmiddelen en technologische behandelingstechnieken die gebaseerd zijn op genen, weefsels of cellen. Veelal liggen hier geavanceerde onderzoeksmethoden aan ten grondslag.

 

Toepassingen & voordelen

Advanced therapeutics bestaan uit gloednieuwe, succesvolle technieken die de wetenschap en technologie een stap verder brengen. De opkomst van advanced therapeutics heeft gezorgd voor een verandering in het zorglandschap en in de farmaceutische industrie. Het heeft tevens nieuwe deuren geopend voor de behandeling van verschillende ziekten [1]. De ontwikkelingen binnen advanced therapeutics leiden namelijk tot innovatieve, (kosten)effectieve therapieën en dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Deze doorbraken kunnen bestaan uit nieuwe genetische technieken, maar ook uit stamceltechnologie, digital therapeutics (behandeling op afstand) en regeneratieve weefseltherapie [2-5]. Een andere toepassing betreft de Human Digital Twin: een digitale kopie van een individu op basis van een computer-gebaseerd model, dat geneesmiddelen en behandelingen vooraf kan testen en daarmee kan bepalen of deze effectief zullen zijn voor de patiënt. In theorie worden patiëntuitkomsten verhoogd, neveneffecten voorkomen en zorgkosten verlaagd dankzij advanced therapeutics [2-6].

 

Markt

De globale markt voor advanced therapeutics neemt de aankomende jaren sterk in waarde toe: de martkwaarde bedraagt in 2021 $7,9 miljard en dit stijgt naar verwachting tot een bedrag van $21,2 miljard in 2028 [1]. De markt voor primaire celculturen (voor onder meer stamceltherapie) maakt evenwel een grote groei door [7,8]. Ook de markt voor CRISPR-Cas9 gene-editing, een nieuwe manier om DNA aan te passen, wordt aanzienlijk groter: de marktwaarde neemt toe van $2,1 miljard in 2021 naar $7,4 miljard in 2028 [9].

 

Drijvers

Groeiende investeringen in zorgtechnologie
Veranderende zorgbehoeften
Nieuwe technologische mogelijkheden

Belemmeringen

Groeiende roep om bewijslast
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)
Onvolwassenheid van de toepassing

De toepassingen van advanced therapeutics vragen om grote investeringen, maar beloven ook grote verbeteringen in de zorg. Gentherapieën sluiten bijvoorbeeld aan bij de vraag naar personalised medicine. Ook de toetreding van meerdere spelers tot de markt en successen uit de afgelopen jaren dragen bij aan de groeiende populariteit van ATMP’s [1]. Echter, de grote behoefte aan bewijslast en hoge investeringskosten remmen tegelijk de trend. Desondanks is er veel (gezondheids)winst te behalen wanneer een toepassing werkt en aansluit bij de zorgvraag.

 

Conclusie

Toepassingen van advanced therapeutics zullen de gezondheidszorg hervormen en kansen bieden voor nieuwe behandelmethoden. De eerste grote doorbraken zijn reeds gemaakt in bijvoorbeeld gentherapie en regeneratieve geneeskunde. Deze doorbraken zorgen er, in combinatie met de potentie van de technieken, voor dat advanced therapeutics in een razend tempo op de markt komen [10]. Het blijft van belang om te waarborgen dat nieuwe therapieën ten goede komen van de patiënt en niet leiden tot excessief hoge kosten. Uiteindelijk dragen deze nieuwe behandelingsmethoden zo bij aan persoonlijkere zorg.

Referenties

  1. Grand View Research, Advanced Therapy Medicinal Products Market Size, Share & Trends Analysis Report By Therapy Type (CAR-T, Gene, Cell, Stem Cell Therapy), By Region (North America, Europe, APAC, ROW), And Segment Forecasts, 2021 – 2028, 2020 [Available from: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/advanced-therapy-medicinal-products-market]
  2. Rachel Haddock SL-G, Nadya Lumelsky, Richard McFarland, Krishnendu Roy, Krishanu Saha, Jiwen Zhang, Claudia Zylberberg,. Manufacturing Cell Therapies: The Paradigm Shift in Health Care of This Century, NAM Perspectives, 2019.
  3. Houser., A needle-covered patch could help heal damaged hearts, 2018
  4. Intelligence M., Regenerative Medicine Market Size, Growth, Trends | Forecast (2018-2023), 2018
  5. Hickman L., This is how digital tools are revolutionising patient care, 2018 [Available from: https://www.weforum.org/agenda/2018/07/use-this-app-twice-daily-how-digital-tools-are-revolutionising-patient-care/]
  6. Zhan, T., Rindtorff, N., Betge, J., Ebert, M.P. & Boutros, M., CRISPR/Cas9 for cancer research and therapy, Seminars in Cancer Biology. 2019, 55.
  7. Grand View Research, Regenerative Medicine Market Size, Share & Trends Analysis By Product (Primary Cell-based, Stem & Progenitor Cell-based), By Therapeutic Category (Dermatology, Oncology) And Segment Forecasts, 2019 – 2025, 2019 [Available from: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/regenerative-medicine-market]
  8. Grand View Research I., Primary Cell Culture Market Worth $5.4 Billion by 2025 | CAGR 10.6%, 2018 [Available from: https://www.prnewswire.com/news-releases/primary-cell-culture-market-worth-5-4-billion-by-2025-cagr-10-6-grand-view-research-inc–832918919.html]
  9. Grand View Research, CRISPR And Cas Genes Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product & Service (Vector-based Cas, DNA-free Cas), By Application (Biomedical, Agriculture), By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2021 – 2028, 2020 [Available from: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/crispr-associated-cas-genes-market]
  10. Hanna, E., Rémuzat, C., Auquier, P. & Toumi, M., Advanced therapy medicinal products: current and future perspectives, Journal of Market Access & Health Policy, 2016.