Advanced Therapeutics

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Behandeling & Begeleiding

Definitie

De trend advanced therapeutics omvat technologische ontwikkelingen die leiden tot nieuwe en/of verbeterde behandelmethoden in de gezondheidszorg. Advanced therapeutics zijn effectiever, minder invasief of sluiten beter aan bij de individuele behoeften van patiënten. Veelal liggen hier geavanceerde innovatieve onderzoeksmethoden aan ten grondslag van baanbrekende gen-editing technieken tot digitale innovaties als de Human Digital Twins.

 

Toepassingen & voordelen

Advanced therapeutics bestaan uit gloednieuwe, succesvolle technieken die de wetenschap en gezondheidszorg kunnen transformeren. De ontwikkelingen binnen advanced therapeutics zouden namelijk tot innovatieve, (kosten)effectieve behandelmethodes en het verhogen van de kwaliteit van de gezondheidszorg leiden. Deze doorbraken strekken zich uit van nieuwe genetische technieken en nanotechnologie tot stamceltechnologie en regeneratieve weefseltherapie tot minirobots en Human Digital Twins (zie ook editie 2020) [1-3]. Nieuwe CRISPR-Cas9 gene editing technologie is bijvoorbeeld ideaal voor het behandelen van ziektes met mutaties in het DNA. Deze methode heeft de potentie om mutaties in het DNA van cellen met hoge precisie en efficiëntie te herstellen en hierdoor ziekte te verhelpen [1]. Stamceltechnologie heeft een grote potentie om een brede range aan aandoeningen te behandelen zoals hart- en vaatziekten, spijsverteringsziekten, leverziektes, maar ook artritis en kanker. Door het gebruik van de stamcellen van de patiënt draagt dit ook bij aan personalized medicine [2]. In het afgelopen jaar zijn er universiteiten die micro- en millirobots hebben ontwikkeld, die met een extern magnetisch veld door het lichaam worden gemaneuvreerd. Deze innovatieve ontwikkeling maakt het in de nabije toekomst mogelijk om medicijnen op specifieke locaties af te leveren of bloedstolsels te verwijderen [4,5]. En Human Digital Twins betreffen een digitale kopie van een individu om op basis van een computer-gebaseerd model, dat geneesmiddelen en behandelingen vooraf kan testen en daarmee kan bepalen of deze effectief zullen zijn voor de patiënt. Kortom, Advanced therapeutics moeten een voordeel hebben ten opzichte van huidige behandelingen om patiëntuitkomsten te verhogen, neveneffecten te voorkomen of zorgkosten te verlagen.

Markt

De markt voor advanced therapeutics is groeiende. De marktwaarde bedroeg in 2021 nog $8,7 miljard en stijgt naar verwachting tot een bedrag van $39 miljard in 2032 [6]. De regeneratieve geneeskunde markt groeit van zo’n $31 miljard in 2023 naar $92,95 miljard in 2028 [3]. En ook de markt voor CRISPR-Cas9 gene-editing wordt aanzienlijk groter: de marktwaarde neemt toe van $2,5 miljard in 2022 naar $17,4 miljard in 2032 [7]. Het Zhang Lab heeft sinds 2013 CRISPR reagentia geleverd aan meer dan 3.000 instituten in 75 landen [8]. Dit impliceert de impact van CRISPR-technologie op de onderzoekswereld. De markt van nanomedicine was in 2022 $210 miljoen en stijgt naar verwachting tot bijna $600 miljoen in 2032 [9]. In 2021 waren er reeds 100 nanomedicines in totaal op de markt en 563 in klinisch onderzoek, voornamelijk als behandeling tegen kanker en infectie ziekten [10].

 

Drijvers

Toenemende druk op het zorgsysteem
Veranderende zorgbehoeften
Nieuwe technologische mogelijkheden

Belemmeringen

Ethische vraagstukken
Beperkende richtlijnen, wet- & regelgeving
Onvolwassenheid van de toepassing

De advanced therapeutics toepassingen beloven grote verbetering in de kwaliteit van de gezondheidszorg. Ook wordt de weg naar personalised medicine steeds meer ingeslagen. De technologische mogelijkheden blijven door onderzoek verder toenemen. Echter, de grote behoefte aan bewijslast en hoge investeringskosten remmen deze trend.

 

Conclusie

Toepassingen van advanced therapeutics zullen de gezondheidszorg hervormen en kansen bieden voor nieuwe behandelmethoden. De eerste grote doorbraken zijn reeds gemaakt in bijvoorbeeld gentherapie en regeneratieve geneeskunde. Deze doorbraken zorgen er, in combinatie met de potentie van de technieken, voor dat advanced therapeutics in een razend tempo op de markt komen [1-3]. Het blijft van belang om te waarborgen dat nieuwe therapieën ten goede komen van de patiënt en niet leiden tot excessief hoge zorgkosten. Uiteindelijk dragen deze nieuwe behandelmethoden zo bij aan persoonlijkere zorg.

Referenties

  1. Li, T., Yang, Y., Qi, H., Cui, W., Zhang, L., Fu, X., He, X., Liu, M., Li, P. and Yu, T. (2023). CRISPR/Cas9 therapeutics: progress and prospects. Signal Transduction and Targeted Therapy, [online] 8(1), pp.1–23. doi:https://doi.org/10.1038/s41392-023-01309-7.
  2. Hoang, D.M., Pham, P.T., Bach, T.Q., Ngo, A.T.L., Nguyen, Q.T., Phan, T.T.K., Nguyen, G.H., Le, P.T.T., Hoang, V.T., Forsyth, N.R., Heke, M. and Nguyen, L.T. (2022). Stem cell-based therapy for human diseases. Signal Transduction and Targeted Therapy, [online] 7(1), pp.1–41. doi:https://doi.org/10.1038/s41392-022-01134-4.
  3. mordorintelligence.com. (n.d.). Regenerative Medicine Market – Trends, Report & Growth. [online] Available at: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-regenerative-medicines-market-industry [Accessed 28 Dec. 2023].
  4. Universiteit Twente. (n.d.). Millirobots op avontuur: draadloze millirobots navigeren succesvol door slagaders. [online] Available at: https://www.utwente.nl/nieuws/2023/12/1276043/millirobots-op-avontuur-draadloze-millirobots-navigeren-succesvol-door-slagaders#kleine-avonturiers [Accessed 26 Feb. 2024].
  5. ca. (n.d.). Researchers create plant-based microrobots for medical use | Engineering. [online] Available at: https://uwaterloo.ca/engineering/news/researchers-create-plant-based-microrobots-medical-use#:~:text=A%20team%20of%20University%20of [Accessed 26 Feb. 2024].
  6. futuremarketinsights.com. (n.d.). Advanced Therapy Medicinal Products Market. [online] Available at: https://www.futuremarketinsights.com/reports/advanced-therapy-medicinal-products-market [Accessed 4 Dec. 2023].
  7. Global Market Insights Inc. (n.d.). CRISPR and Cas Gene Market Size, Trends & Forecast, 2032. [online] Available at: https://www.gminsights.com/industry-analysis/crispr-and-cas-gene-market#:~:text=CRISPR%20and%20Cas%20Gene%20Market%20size%20accounted%20for%20USD%202.5.
  8. Broad Institute. (2017). Statement and background on CRISPR patent process. [online] Available at: https://www.broadinstitute.org/crispr/journalists-statement-and-background-crispr-patent-process.
  9. ‌Global Market Insights Inc. (n.d.). Nanomedicine Market Share | Industry Analysis Report To 2028. [online] Available at: https://www.gminsights.com/industry-analysis/nanomedicine-market.
  10. Shan, X., Gong, X., Li, J., Wen, J., Li, Y. and Zhang, Z. (2022). Current approaches of nanomedicines in the market and various stage of clinical translation. Acta Pharmaceutica Sinica B, 12(7). doi:https://doi.org/10.1016/j.apsb.2022.02.025.