Robotic Care

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Controle & Monitoring

Definitie

Robotic care verwijst naar de ondersteuning van patiënt, zorgprofessional of mantelzorger door middel van robotica. Robotic care, ofwel zorgrobots zijn ontworpen om taken uit te voeren die bijdragen aan het welzijn en de ondersteuning van mensen.

 

Toepassingen & voordelen

Het gebruik van robotic care ondersteunt en verbetert de gezondheidszorg. Ze vergroten de autonomie, de zelfredzaamheid en het mentaal welzijn van het individu [1,2]. Zo ondersteunt de zelfrijdende robot Gita kwetsbaren tijdens een wandeling en vermindert slaaprobot Somnox stress, angst en slaapproblemen [3,4]. Daarbovenop ontlasten zorgrobots zorgprofessionals van routinematige taken, waardoor ze zich kunnen focussen op complexere en persoonlijke zorgtaken die menselijke vaardigheden eisen [5,6]. Zo kunnen robots ondertussen ouderen en/of gehandicapten aan- en uitkleden [7] en maakt sociale zorgrobot Tessa 100 minuten per cliënt per week vrij door zorg voor mensen met een cognitieve beperking over te nemen [8]. Het gebruik van sociale robots vraagt wel om een initiële tijdsinvestering door zorgprofessionals en mantelzorgers om de nieuwe technologie vaardig te worden [9]. Zorgrobots hebben een hoge betrouwbaarheid, maken beperkt fouten en zijn 24/7 beschikbaar. Ze zijn veelzijdig en combineren vaak praktische en sociale rollen in zorginstellingen of thuis. Zorgrobots kunnen assisteren bij het revalidatieproces zoals de Deense ROBERT® voor patiënten met een (gedeeltelijke) verlamming, maar ook gezelschap bieden of ondersteunen bij de uitvoering van dagelijkse taken [10]. Het uitvoeren van grote huishoudelijke taken blijft voor sociale robots nog een uitdaging, maar ook op dit gebied ontwikkelt de markt snel met bijvoorbeeld de nieuwe AI-robot NEO.

 

Markt

De wereldwijde healthcare mobile robots markt is geschat op $3,3 miljard in 2022 en zal groeien naar $10,9 miljard in 2030 [11]. In de aankomende jaren zal de Azië-Pacific regio de grootste marktaandeelhouder worden door de vergrijzende bevolking, tekorten op de arbeidsmarkt en de technologische ontwikkelingen gesteund door het hoge aantal start-ups in deze regio. Ook in Europa en de Verenigde Staten vergaart robotic care meer bekendheid. Zo zijn er ondertussen 15.000 exemplaren van de slaaprobot Somnox verkocht in 2023, een groei van bijna 200% in een jaar tijd [12,13].

 

Drijvers

Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Nieuwe technologische mogelijkheden
Toenemende druk op het zorg systeem

Belemmeringen

Onwetenheid en terughoudendheid onder mogelijke gebruikers
Privacygevoelig
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)

Technologische ontwikkelingen in robotic care volgen elkaar in rap tempo op. Een welkome ontwikkeling met het oog op de toenemende druk op het zorgsysteem, de dreiging van ontoegankelijk zorg en de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks de daling in aanschafkosten en de kosteneffectiviteit, vormt de initiële investering nog een obstakel voor grootschalige implementatie [14]. Ook passende antwoorden op privacyvraagstukken zoals dataverzameling, zijn belangrijk om de acceptatie en adoptie van zorgrobots te versnellen [15-17].

 

Conclusie

Zorgrobots kunnen bepaalde taken van zorgprofessionals en mantelzorgers overnemen. Dit verlicht de werkdruk op het zorgpersoneel en verlegt de nadruk op niet-geautomatiseerde handelingen. De mogelijkheden van zorgrobots worden geavanceerder en betrouwbaarder. Het is slechts een kwestie van tijd dat zij breed omarmd worden door zowel zorgprofessional als patiënt.

Referenties

 1. Pirhonen, J. et al. (2019) ‘Could robots strengthen the sense of autonomy of older people residing in assisted living facilities?—A future-oriented study,’ Ethics and Information Technology, 22(2), pp. 151–162. https://doi.org/10.1007/s10676-019-09524-z.
 2. Van Der Meer, B. (2020) The dilemmas of a care robot in the home. https://www.tue.nl/en/news/news-overview/09-10-2020-the-dilemmas-of-a-care-robot-in-the-home.
 3. Li, S. et al. (2023) ‘Exploring the role of human-following robots in supporting the mobility and wellbeing of older people,’ Scientific Reports, 13(1). https://doi.org/10.1038/s41598-023-33837-1.
 4. Schelvis, K.H., Rouleaux, N. and Raymann, R.J.E.M. (2022) ‘Sleep improvement and stress reduction by a breath-guiding device: An efficacy study of the Somnox 2 Breathe and Sleep Robot,’ Somnox B.V. [Preprint]. https://somnox.com/wp-content/uploads/2022/11/Somnox-validatie-studie-2022.pdf.
 5. Soriano, G.P. et al. (2022) ‘Robots and robotics in nursing,’ Healthcare, 10(8), p. 1571. https://doi.org/10.3390/healthcare10081571.
 6. TNO Healthy Living (2022) Case studie naar robots in de zorg: Risico’s en kansen voor verzorgenden in verpleeghuizen en de thuiszorg, TNO. https://arbeidsveiligheid.tno.nl/wp-content/uploads/sites/7/2022/06/Sliderapport-Zorgrobots-NLA-TNO_.pdf.
 7. Zhu, J. et al. (2024) ‘Do you need a hand? – a bimanual robotic dressing assistance scheme,’ IEEE Transactions on Robotics, pp. 1–14. https://doi.org/10.1109/tro.2024.3366008.
 8. ZonMw (2022) ‘85% van cliënten gaat vooruit en 1,5 uur besparing per week dankzij zorgrobot.https://www.zonmw.nl/nl/artikel/85-van-clienten-gaat-vooruit-en-15-uur-besparing-week-dankzij-zorgrobot.
 9. Wood, C. and Dillenbeck, S. (2022) How can social robots relieve healthcare providers under pressure? https://furhatrobotics.com/blog/social-robots-relieve-healthcare-providers/.
 10. Life Science Robotics (2024) ROBERT®. https://www.lifescience-robotics.com/
 11. GrandViewResearch (2023). Healthcare Mobile Robots Market Size & Share Report, 2030. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/healthcare-mobile-robots-market-report#:~:text=The%20global%20healthcare%20mobile%20robots.
 12. SET (2022) ‘“We gaan voor 100 miljoen happy sleepers”,‘ Van Start-up Naar Scale-up. https://www.setsupplychain.com/wp-content/uploads/2022/04/SET-Magazine-2022-Somnox.pdf.
 13. Jasmijn (2023) Somnox: ‘Omzet in 3 jaar ruim verdubbelen.’ https://www.investeerders.nl/somnox-omzet-in-3-jaar-ruim-verdubbelen/.
 14. ‌COMEST and UNESCO (2017). Report of COMEST on Robotics Ethics. https://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/REPORT%20OF%20COMEST%20ON%20ROBOTICS%20ETHICS%2014.09.17.pdf
 15. Liu, Y., Wang, X. and Wang, S. (2022) ‘Research on service robot adoption under different service scenarios,’ Technology in Society, 68, p. 101810. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101810.
 16. Pirni, A. et al. (2021) ‘Robot care Ethics Between Autonomy and vulnerability: Coupling principles and practices in autonomous systems for care,’ Frontiers in Robotics and AI, 8. https://doi.org/10.3389/frobt.2021.654298.
 17. Laakasuo, M. et al. (2022) ‘Moral psychology of nursing robots: Exploring the role of robots in dilemmas of patient autonomy,’ European Journal of Social Psychology, 53(1), pp. 108–128. https://doi.org/10.1002/ejsp.2890.