Robotic Care

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Controle & Monitoring

 

“Robots will play an important role in providing physical assistance and even companionship for the elderly”

Bill Gates

Definitie

Robotic care is de ondersteuning van patiënt, zorgprofessional of mantelzorger door middel van robotica. Hieronder vallen de technologische innovaties van de robotic operations niet onder, want die vinden plaats in een klinische setting.

 

Toepassingen & voordelen

Zorgrobots kunnen verschillende rollen vervullen. Ze kunnen thuiswonende patiënten monitoren of ondersteunen bij fysieke activiteiten [1-3]. De robots kunnen ook gezelschap bieden en ingezet worden om eenzaamheid tegen te gaan [4-7]. Veel robots combineren praktische en sociale rollen. Door gegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren kunnen robots daarnaast inzicht geven in het welbevinden van de patiënt [8]. Dit geeft de mogelijkheid voor patiënten en ouderen om langer thuis te wonen met een grotere kwaliteit van leven. Ze vergroten de autonomie, de zelfredzaamheid en het mentaal welzijn van de individu [9,10]. Zorgrobots hebben voordelen ten opzichte van menselijke professionals: ze staan 24/7 klaar, hebben eindeloos geduld en maken geen fouten [11]. Zorgrobots ontlasten uiteindelijk zowel naasten en mantelzorgers als zorgprofessionals [12,13].

 

Markt

De marktwaarde van overkoepelende robotische systemen in de zorg, waar bijvoorbeeld ook chirurgische robots onder vallen, bedroeg $8,3 miljard in 2020 en stijgt naar verwachting tot $28,4 miljard in 2026. Dit komt onder andere door de positieve verandering in de opvattingen over het gebruik van robots en de (dubbele) vergrijzing [14]. Ook de marktwaarde van robotic care neemt toe: naar verwachting bedraagt deze $1,5 miljard in 2027, terwijl het in 2019 nog $650 miljoen bedroeg [13,15]. Naar schatting nemen robotic care toepassingen in 2040 60% van de zorgactiviteiten over van zorgprofessionals, vooral bij ouderen thuis [17-19].

 

Drijvers

Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Nieuwe technologische mogelijkheden
Toenemende druk op het zorg systeem

Belemmeringen

Onwetenheid en terughoudendheid onder mogelijke gebruikers
Ethische vraagstukken
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)

Robots worden breder toegankelijk en kwalitatief beter. Robots die menselijke interactie ondersteunen verlichten de zorgdruk. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de coronacrisis: robots konden eenzame ouderen toen gezelschap houden [20]. Robots kunnen ook ondersteunen door klusjes uit te voeren en ze worden daardoor in groeiende mate geaccepteerd. Wanneer ethische en privacyvraagstukken zijn beantwoord is de weg vrij voor grootschalige implementatie.

 

Conclusie

Toepassingen in robotic care worden geavanceerder en betrouwbaarder. De noodzaak van een alternatief voor overbelaste zorgprofessionals en mantelzorgers groeit en grootschalige adoptie van robotic care is slechts een kwestie van tijd. Robotic care leidt uiteindelijk tot een autonoom systeem dat zorgt voor een betere gezondheid voor de patiënt, een betere ervaring voor de zorgprofessional en lagere zorgkosten.

Referenties

 1. Zorgrobot.nl, Zorgrobot, robot die helpt met zorg verlening of sociaal contact, 2018 [Available from: https://robots.nu/nl/zorgrobot]
 2. Bakri M, Ismail A, Hashim M, Safar M, editors, A Review on Service Robots: Mechanical Design and Localization System. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing, 2019
 3. Jeong, S., Aoyama, H., Takahara, S. & Takaoka, Y., Design of an Indoor Robotic Walking Care Device for Daily-Activity Activation of the Elderly, Journal of Robotics and Mechatronics, 2021.
 4. Abdi J, Al-Hindawi A, Ng T, Vizcaychipi MP., Scoping review on the use of socially assistive robot technology in elderly care, BMJ open. 2018;8(2):e018815-e.
 5. Koh IS, Kang HS., Effects of Intervention Using PARO on the Cognition, Emotion, Problem Behavior, and Social Interaction of Elderly People with Dementia, Journal of Korean Academy of Community Health Nursing. 2018;29(3):300-9.
 6. Hoorn JF., From Lonely to Resilient through Humanoid Robots: Building a New Framework of Resilience, Journal of Robotics. 2018;2018:1-17.
 7. Petersen S, Houston S, Qin H, Tague C, Studley J., The Utilization of Robotic Pets in Dementia Care, Journal of Alzheimer’s disease : JAD. 2017;55(2):569-74.
 8. Portugal D, Alvito P, Christodoulou E, Samaras G, Dias J., A Study on the Deployment of a Service Robot in an Elderly Care Center, International Journal of Social Robotics. 2019;11(2):317-41.
 9. RBR, Service Archives – Robotics Business Review, 2018.
 10. Lu VN, Wirtz J, Kunz W, Paluch S, Gruber T, Martins A, et al., Service robots, customers, and service employees: what can we learn from the academic literature and where are the gaps?, 2020
 11. Sumant, O., Healthcare Assistive Robot Market: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020-2027, 2021 [Available from https://www.alliedmarketresearch.com/healthcare-assistive-robot-market-A10981]
 12. Feuilherade P., Robots pick up the challenge of home care needs, IEC e-tech, Issue’ 02/2017-2018
 13. Jiji., Japan to increase support for firms developing caregiver robots, The Japan Times, 2018
 14. Mordor Intelligence, MEDICAL ROBOTIC SYSTEM MARKET – GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 – 2026), 2020 [Available from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-medical-robotic-systems-market-industry]
 15. FutureWise, Healthcare Assistive Robot Market By Product, By Portability, By Application and By Region: Industry Analysis, Market Share, Revenue Opportunity, Competitive Analysis and Forecast 2020-2027, 2020 [Available from https://www.futurewiseresearch.com/healthcare-market-research/Healthcare-Assistive-Robot/2285]
 16. FutureWise MRR., Healthcare Assistive Robot Market By Product, By Application and By Region: Industry Analysis, Market Share, Revenue Opportunity, Competition and Forecast 2019-2029, 2019
 17. Intelligence M., Service Robotics Market Size, Growth | Forecasts (2018 – 2023), 2018
 18. BIS research, Global Big Data in Healthcare Market to Reach $68.75 Billion by 2025, 2018 [Available from: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-big-data-in-healthcare-market-to-reach-6875-billion-by-2025-reports-bis-research-678151823.html]
 19. ResearchAndMarkets, Analysis on the Global Assistive Robotics Market 2019-2024: Socially & Physically Assistive Robots, 2020 [Available from: https://www.businesswire.com/news/home/20191113005638/en/Analysis-Global-Assistive-Robotics-Market-2019-2024-Socially2019]
 20. Robotzorg, Risicovrij communiceren met behulp van sociale robot james, 2020, [Available from: https://www.robotzorg.nl/product/risicovrij-communiceren-met-behulp-van-de-sociale-robot-james/]