DIY Diagnostics

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Diagnose

Definitie

Do-it-yourself (DIY) diagnostics biedt gebruikers de mogelijkheid symptomen of condities te analyseren en zelf een diagnose te stellen via toegankelijke technologische innovaties. De zelf-diagnose wordt gebruikt bij het bepalen van eventuele vervolgstappen. Sommige toepassingen worden opgevolgd met een consult, maar in andere gevallen komt de zorgprofessional er helemaal niet meer aan te pas. Een technologie, ontwikkeld voor burgers, wordt soms ook professioneel gebruik als sneltest aan het bed van een patiënt.

 

Toepassingen & voordelen

DIY diagnostics stelt de gebruiker in staat laagdrempelig een diagnose te stellen. Ook burgers zonder of met beperkte toegang tot de gezondheidszorg kunnen aan de hand van DIY diagnostics toch kennis over hun eigen gezondheid inwinnen. Het zelf meten en analyseren van symptomen of condities verhoogt daarnaast betrokkenheid bij de eigen gezondheid. De stap naar bewustwording van de eigen gezondheid is belangrijk voor een gezonde leefstijl en preventieve maatregelen. Een gezonde leefstijl verlaagt de kans op verschillende chronische aandoeningen, maar ook het risico op mortaliteit door infectieziekten wordt verlaagd [1-3]. DIY diagnostics speelt daarmee een preventieve rol in het beperken van de groeiende zorgvraag. 

DIY diagnostics is een breed begrip dat toegankelijke technologische innovaties omvat, variërend van simpele metingen en het opzoeken van informatie over symptomen tot volledige ontrafeling van een genoom. Thuistesten geven informatie over onder andere vruchtbaarheid, infectieziekten, allergieën, coeliakie, genetica, en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) [4,5]. Gebruikers kunnen ook gemakkelijk hun algemene gezondheid testen met een vingerprik, denk aan mineraal- en vitaminewaardes, lever- en nierfuncties of cholesterolwaardes5. Naast bloed worden monsters van urine, speeksel, tranen, zweet of ontlasting gebruikt voor DIY diagnostics [6,7]. Maar ook smartphones worden steeds vaker ingezet om de diagnostische tests uit te voeren of de data te interpreteren [8-10]. 

 

Markt

Het gebruik van DIY diagnostics blijft groeien, wat de marktwaarde van self-testing van $7,9 miljard in 2023 laat stijgen naar $13,6 miljard eind 2033 [11]. Deze groei is terug te zien in de toename in het gebruik van zelftesten en de uitbreiding van thuisdiagnostiek bedrijven. Zo steeg het aantal soa-zelftesten in Ierland in 2023 naar zo’n 10.000 per maand ten opzichte van 8.000 in heel 2022 [12]. En is het Amerikaanse bedrijf Ancestry, die de grootste consumenten DNA-database beheert, nu te vinden in 128 landen terwijl dat in 2022 nog 89 landen betrof [13,14].

 

Drijvers

Toenemende druk op het zorgsysteem
Veranderende zorgbehoeften
Toenemende bewijslast effectiviteit

Belemmeringen

Onwetendheid en terughoudendheid onder mogelijke gebruikers
Data leidt tot misinterpretatie
Groeiende roep om bewijslast

Diagnostische testen groeien in nauwkeurig- en betrouwbaarheid en gebruikers zijn tevreden met de thuistesten [15,16]. Toch blijft de roep om bewijslast een uitdaging door de constante stroom aan nieuwe producten en zelftesten, dat met wetenschappelijk bewijs gestaafd moet worden. Andere uitdagingen liggen bij het gebruik van DIY diagnostics door de burger zelf. Onbetrouwbare afname, misinterpretatie van data en beperkte digitale vaardigheden maken het lastig voor de gebruiker om de technologieën in zijn volledigheid te benutten.

 

Conclusie

DIY diagnostics geeft de burger meer regie over hun eigen zorgproces. De gebruiker kan op basis van informatie uit DIY-toepassingen bewuste leefstijlkeuzes maken over zijn eigen gezondheid. Daarbovenop zorgt de mogelijkheid om thuis symptomen of condities te diagnosticeren zonder de hulp van zorgprofessionals voor een ontlasting van de gezondheidszorg. Het interpreteren van data en foutief gebruik door de burger blijft echter een lastige opgave. Zorgprofessionals moeten goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in DIY diagnostics om de burger van juiste informatie te voorzien en vragen te beantwoorden. 

Referenties

 1. Hamer, M., O’Donovan, G. and Stamatakis, E. (2019) ‘Lifestyle risk factors, obesity and infectious disease mortality in the general population: Linkage study of 97,844 adults from England and Scotland,’ Preventive Medicine, 123, pp. 65–70. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.03.002.
 2. Uusitupa, M. et al. (2019) ‘Prevention of Type 2 Diabetes by Lifestyle Changes: A Systematic Review and Meta-Analysis,’ Nutrients, 11(11), p. 2611. https://doi.org/10.3390/nu11112611.
 3. Li, Y. et al. (2020) ‘Healthy lifestyle and life expectancy free of cancer, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: prospective cohort study,’ The BMJ, p. l6669. https://doi.org/10.1136/bmj.l6669.
 4. Office of the Commissioner (2023) FDA Grants Marketing Authorization of First Test for Chlamydia and Gonorrhea with at-home Sample Collection. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-marketing-authorization-first-test-chlamydia-and-gonorrhea-home-sample-collection.
 5. Homed-IQ (no date) Health Tests Online | Easy at home test kits | Homed-IQ. (Accessed: March 23, 2024). https://www.homediq.com/en/shop/.
 6. Ravishankar, P. and Daily, A. (2022) ‘Tears as the Next Diagnostic Biofluid: A Comparative Study between Ocular Fluid and Blood,’ Applied Sciences, 12(6), p. 2884. https://doi.org/10.3390/app12062884.
 7. Faacc, T.K. (2022) At-Home testing. https://www.testing.com/at-home-testing/.
 8. Gutierrez, L. (2023) ‘Using smartphones as a medical device for Point-of-Care applications,’ StarFish Medical, 2 May. https://starfishmedical.com/blog/smartphones-as-a-medical-device/.
 9. Fu, Q. et al. (2022) ‘A portable smartphone-based hemoglobin point-of-care testing platform for accurate anemia diagnostics,’ Biosensors and Bioelectronics, 217, p. 114711. https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114711.
 10. Lydon, C. (2024) Vivoo to launch new at-home smart UTI test at CES 2024. https://www.digitalhealth.net/2024/01/vivoo-to-launch-new-at-home-smart-uti-test-at-ces-2024/.
 11. Future Market Insights (2023) Self-testing market. https://www.futuremarketinsights.com/reports/self-testing-market.
 12. Department of Health (2024) ‘Minister Naughton highlights high uptake of home STI test kits with 10,000 kits ordered every month’, https://www.gov.ie/en/press-release/a4143-minister-naughton-highlights-high-uptake-of-home-sti-test-kits-with-10000-kits-ordered-every-month/.
 13. Brady, D. (2022) ‘EXCLUSIVE: Ancestry expands DNA testing to 54 new markets,’ Forbes, 24 August. https://www.forbes.com/sites/dianebrady/2022/08/24/exclusive-ancestry-expands-dna-testing-to-54-new-markets/.
 14. Ancestry (no date) Countries Where AncestryDNA® is Available. (Accessed: January 3, 2024). https://support.ancestry.com/s/article/Countries-Where-AncestryDNA-is-Available?language=en_US (Accessed: January 16, 2024).
 15. Melnyk, A.I. et al. (2022) ‘Home urinary tract infection testing: patient experience and satisfaction with polymerase chain reaction kit,’ International Urogynecology Journal, 34(5), pp. 1055–1060. https://doi.org/10.1007/s00192-022-05309-z.
 16. Jing, M. et al. (2021) ‘User experience analysis of AbC-19 Rapid Test via lateral flow immunoassays for self-administrated SARS-CoV-2 antibody testing,’ Scientific Reports, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-93262-0.