Software-as-a-drug

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Behandeling & Begeleiding

 

[

We are on the verge of a digital revolution across every aspect of the healthcare sector, from the lab bench to the patient’s bedside

Vas Narasimhan

Definitie

Software-as-a-drug beschrijft een beweging naar evidence-based therapeutische interventies voor patiënten door middel van een softwareprogramma met als doel om medische aandoeningen of ziekten te voorkomen, managen of behandelen. Software-as-a-drug toepassingen zijn klinisch gevalideerd, vallen onder strengere regulering en zijn vaak enkel op recept van een medisch specialist verkrijgbaar.

 

Toepassingen & voordelen

Software-as-a-drug wordt met name toegepast om een verandering in gedrag of levensstijl te bewerkstelligen. De behandeling is vaak gebaseerd op evidence-based psychologische- of gedragsinterventies, zoals cognitieve gedragstherapie [1]. Op dit moment worden software-as-a-drug toepassingen vooral gebruikt voor de behandeling van psychische aandoeningen zoals drugsverslaving en slapeloosheid [2-4]. In feite zijn echter alle aandoeningen waar gedrag en/of levensstijl een rol in spelen mogelijk te behandelen met software-as-a-drug [5-7]. Software-as-a-drug kan worden toegepast als zelfstandige behandeling ter vervanging van of aanvulling op reguliere zorg [8]. De technologie kan de therapietrouwheid vergroten en zo de effectiviteit van de reguliere behandeling vergroten [8].

 

Markt

De software-as-a-drug beweging valt binnen de grotere groep van Digital Therapeutics. De marktwaarde van Digital Therapeutics groeit naar verwachting: het gaat om een toename van $4,4 miljard in 2021 naar $19,1 miljard in 2028 [8].

 

Drijvers

Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Toenemende druk op het zorg systeem
Groeiende connectiviteit en verbeterde data-infrastructuur

Belemmeringen

Beperkende richtlijnen, wet- en regelgeving
Onwetenheid en terughoudendheid onder mogelijke gebruikers
Beperkte digitale vaardigheden

Met name in de vergoeding en opname in behandelrichtlijnen is nog weinig plaats voor software-as-a-drug. Daarnaast heerst veel onwetendheid en terughoudendheid in de medische wereld. Desondanks groeit de acceptatie, mede door het toenemende bewijs, de potentie om het zorgsysteem te ontlasten en stimulerende beleidsontwikkelingen [9].

 

Conclusie

De ontwikkeling en het gebruik van software-as-a-drug toepassingen is in opkomst. Software-as-a-drug biedt de mogelijkheid om op een goedkope manier de effectiviteit van bestaande behandelingen te vergroten. Daarnaast biedt de schaalbaarheid en toegankelijkheid van software-as-a-drug de mogelijkheid om evidence-based, niet-farmacologische behandelingen eenvoudig naar miljoenen mensen te brengen. Software-as-a-drug ondersteunt de beweging naar een empowered patient.

Referenties

  1. Westhues, K., Exploring the potential of digital therapeutics, 2018 [Available at: https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/exploring-the-potential-of-digital-therapeutics]
  2. Makin, S., The emerging world of digital therapeutics, 2019 [Available at: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02873-1]
  3. Somryst, Introducing Somryst, 2020 [Available at: https://somryst.com/]
  4. Pear Therapeutics, reSET® & reSET-O®, 2020 [Available at: https://peartherapeutics.com/products/reset-reset-o/]
  5. Pear Therapeutics, Pear Therapeutics, Product Pipeline, 2020 [Available at: https://peartherapeutics.com/science/product-pipeline/
  6. Sanofi, Sanofi and Happify Health solidify collaboration around prescription DTx designed to address mental health in people with MS, 2019 [Available at: https://www.sanofi.com/en/media-room/articles/2019/happify-collaboration
  7. Otsuka, Otsuka and Click Therapeutics Collaborate to Develop and Commercialize Digital Therapeutics for Patients with Major Depressive Disorder, 2019 [Available at: https://www.otsuka-us.com/discover/otsuka-and-click-therapeutics-collaborate]
  8. Grand View Research, Digital Therapeutics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Diabetes, Obesity, CVD, CNS Disease, Respiratory Diseases, Smoking Cessation), By End-use (Patients, Providers, Payers, Employers), And Segment Forecasts, 2021 – 2028, 2021 [Available from https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-therapeutics-market]
  9. IQVIA Institute, Digital Health Trends 2021, 2021 [Available from https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/digital-health-trends-2021]