Bionics

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Behandeling & Begeleiding

 

“Indeed, through fundamental advances in bionics in this century, we will set the technological foundation for an enhanced human experience, and we will end disability”

Hugh Herr

Definitie

Bionics beschrijft alle apparaten en protheses die een lichaamsdeel of orgaan vervangen en de functionaliteiten van een individu herstellen, verbeteren of vergroten [1-3]. Waar het voorheen vaak esthetische ‘vervangers’ waren, zijn er nu bionische protheses en exoskeletten beschikbaar die geavanceerde technologieën combineren en de mobiliteit van de gebruiker daarmee trachten te vergroten Bionics zijn er in vele vormen en maten, waaronder ledematen, ogen, oren en organen [4,5]. Verschillende wetenschappers zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een volledig bionisch mens dat mogelijk beter functioneert dan de oorspronkelijke mens [5]. Dit wordt ook wel human augmentation genoemd. Zo zijn er implantaten die ons in staat stellen magneetvelden of elektromagnetische straling te detecteren of brain-computer interfaces (BCI’s) waardoor we met hersensignalen bijvoorbeeld een prothese kunnen besturen [5-8].

 

Toepassingen & voordelen

Bionics geven gebruikers bepaalde functies terug en bieden indirect meer autonomie aan de gebruiker [9]. Voor zowel patiënten in een revalidatieproces als gebruikers in de chronische fase zijn bionics waardevol: de apparaten kunnen dienen als middel om vaardigheden te trainen en te verbeteren, maar ook om het definitieve verlies van vaardigheden te compenseren [10]. Toepassingen bieden daarmee de mogelijkheid om gebruikers langer actief, zelfstandig en gezond te houden en ze verminderen de nadelige effecten van handicaps en amputaties [11]. De psychologische toestand van gebruikers wordt tevens bevorderd, doordat ze niet langer het gevoel hebben dat ze ‘niet mee kunnen komen’ [3].

 

Markt

In 2020 bedroeg de globale marktwaarde van bionics $16,5 miljoen en naar verwachting groeit dit tot een waarde van $27 miljoen in 2026 [12]. De groei wordt onder andere veroorzaakt door technologische vernieuwingen, een toenemende hoeveelheid handicaps en uitvallende organen en het hoge aantal incidenten dat leidt tot amputaties. Tot en met 2020 zijn er wereldwijd bijvoorbeeld meer dan 600.000 cochleaire implantaten geplaatst [13]. Opvallend is dat de wereldwijde uitbraak van Covid-19 een negatieve invloed heeft gehad op de markt: tijdens de coronacrisis is de productie van het aantal bionische implantaten afgenomen, waardoor de groei van de markt werd gehinderd [12]. Daarnaast moesten bepaalde behandelingen worden stopgezet en ook dit heeft bijgedragen aan de negatieve invloed van het coronavirus op de markt. Ondanks deze negatieve trend wordt verwacht dat de totale marktwaarde in de aankomende jaren aanzienlijk toeneemt.

 

Drijvers

Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Veranderende zorgbehoeften
Nieuwe technologische mogelijkheden

Belemmeringen

Ethische vraagstukken
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)
Onvolwassenheid van de toepassing

Bionics die gebruikt worden bij herstel van patiënten komen met weinig ethische vraagstukken. Dit geldt echter niet voor toepassingen van human augmentation. Vragen over wat een mens ‘mens’ maakt, zijn hier een voorbeeld van. De technologie is daarnaast complex en vraagt grote investeringen van ontwikkelaars. Door de verbeterde betrouwbaarheid en schaalbaarheid van bionics groeit de interesse voor gebruik. Ook de veranderende zorgbehoeften, onder andere als gevolg van de groei van het aantal handicaps, dragen bij aan de positieve ontwikkeling van de markt.

 

Conclusie

Bionische toepassingen integreren steeds meer in ons dagelijks leven en de toepassingen kunnen op persoonlijk niveau veel betekenen voor gebruikers. Ontwikkelingen in bionics dragen bij aan de beweging richting de bionic human, al blijven technische uitdagingen en ethische vraagstukken een te nemen horde.

Referenties

 1. del Rio Carral, M., Bourqui, V., Vuilleumier, N. et al., Are Functional Measures Sufficient to Capture Acceptance? A Qualitative Study on Lower Limb Exoskeleton Use for Older People. Int J of Soc Robotics, 2021
 2. O’Connor, S., Exoskeletons in Nursing and Healthcare: A Bionic Future. Clinical Nursing Research, 2021.
 3. Future MR., Global Robotics Prostethics Markets Research Report-Forecast to 2027, 2019
 4. Dom G., Artificial organs: We’re entering an era where transplants are obsolete, 2018
 5. Straiton, J., Neural–digital interfaces: creating bionic humans, Biotechniques, 2020. 69(3).
 6. Harrison I, Warwick K, Ruiz V., Subdermal Magnetic Implants: An Experimental Study, Cybernetics and System, 2018;49(2):122-50
 7. Shih JJ, Krusienski DJ, Wolpaw JR., Brain-Computer Interfaces in Medicine, 2012
 8. Rosenfeld JV, Wong YT., Neurobionics and the brain-computer interface: current applications and future horizons, Med J Aust, 2017;206(8):363-8.
 9. Frangoul A, How the business of bionics is changing lives, CNBC.com St., 2013
 10. Nes, I.J.W. van, Faber, W.X.M., Mijl Dekker, M.M.A. van der, Rijken, H. & Keijsers, N., Het exoskelet in de dwarslaesie- revalidatie: stand van zaken, Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2018.
 11. Hewitt D., Advantages of prosthetic legs, 2015 [Available from: https://www.2bstronger.com/article/gaining-weight/advantages-of-prosthetic-legs-14984.html]
 12. Mordor Intelligence, BIONICS MARKET – GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 – 2026), 2020 [Available from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/bionics-market]
 13. Cochlear, Cochlear Limited Strategy Overview 2020, 2020 [Available from https://www.cochlear.com/8a9a599c-c594-496f-af35-c50187cb2453/2020StrategyOverview.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8a9a599c-c594-496f-af35-c50187cb2453-nf-V7dl]