Health Equity

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
26-11-2021
Categorie
Trends | Preventie & Gezond leven

 

The essence of global health equity is the idea that something so precious as health, might be viewed as a right”

– Paul Farmer

Definitie

Digital Health equity, ook wel ‘gezondheidsgelijkheid’ in het Nederlands genoemd, refereert naar de beweging om effectieve gezondheidszorg voor alle individuen te optimaliseren waarbij onder meer verschillen in sociaaleconomische status, etnische en culturele verschillen geen invloed hebben op het soort zorg dat iemand krijgt [1]. De digitale component verwijst naar de toenemende mate van het inzetten van computer gedreven analyses en andere technologische digitale ontwikkelingen om zo ongelijkheden onder de bevolking op te sporen en te verkleinen [2]. De gedachte achter het concept digital health equity verwijst dus naar een zorglandschap waarin elk individu een gelijke toegang heeft tot kwalitatief hoogstaande zorg, dat met digitale technologieën ondersteund wordt. De fundamentele basis van Health equity berust op een van de Human Rights principes opgesteld door de Verenigde Naties: het recht op de hoogst haalbare gezondheid vanuit een gezondheidszorg die beschikbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit is voor iedereen [3,4].

 

Toepassingen & voordelen

Door het toenemende gebruik van AI-gedreven data-analyses die gebaseerd zijn op actuele en inclusieve datasets (REAL-datasets), worden verschillende bevolkingsgroepen beter in kaart gebracht [5,6]. Relatief jonge start-ups die met behulp van digitale tools gezondheidsongelijkheden willen verkleinen, ontwikkelen in rap tempo technologische innovaties zoals apps, platformen en online communities [7,8]. Deze tools ondersteunen achtergestelde bevolkingsgroepen en houden middels gedesaggregeerde data hun gezondheid in de gaten [9]. Wanneer er een systematisch gezondheidsverschil of uitkomst onder groeperingen te traceren valt in deze analyses, kan deze informatie gedeeld worden met de verantwoordelijke zorgprofessionals en/of bewindslieden. Deze innovaties werken aan de hand van bijvoorbeeld de eerder genoemde REAL-datasets aan een verbeterde populatiegezondheid [10,11]. Dit komt ook door de toenemende samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijven, waarbij er toenemende aandacht is om minderheden en kwetsbare groeperingen continue digitaal te controleren op een innovatieve en interactieve manier [8,12-14].

 

Markt

Volgens het HIMSS benadrukken digitale zorg start-ups steeds vaker de noodzaak om rekening te houden met minderbedeelden en kwetsbare populaties in de samenleving [15]. De ontwikkelaars richten zich voornamelijk op het bevorderen van de individuele gezondheid en het toegankelijker maken van de zorg voor kwetsbare, en de meer onbereikbare groeperingen in de samenleving [16,17]. Echter, concrete marktprognoses voor digital health equity ontbreken nog. Wel worden er steeds meer investeringsgelden en fondsen beschikbaar gesteld voor digitale toepassingen die zich richten op het vergroten van de gezondheidsgelijkheid [18,19].

 

Drijvers

Stimulerende wet- en regelgeving
Verhoogd bewustzijn en groeiende acceptatie
Toenemende digitale vaardigheden

Belemmeringen

Privacy gevoeligheid
Ethische vraagstukken
Onvolwassenheid van de toepassing

Steeds meer overheden strijden wereldwijd tegen gezondheidsongelijkheid en prioriteren het thema op de politieke agenda. De bewustwording hiervan onder zorgprofessionals en burgers vergroten de vraag naar digital health equity technologieën verder. Verbeterde algoritmes zullen in de toekomst factoren als structurele discriminatie en andere onjuistheden filteren uit datasystemen, wat bijdraagt aan een objectieve uitbouw van een eerlijke gezondheidszorg. Collectieve kennisverspreiding jaagt dit proces verder aan, maar tegelijkertijd kent de definitie van digital health equity nog imperfecties en bestaat er nog onduidelijkheid over [18].>Daarnaast wordt ook door sommigen gesteld dat juist de opkomst van digitale toepassingen de gezondheidsgelijkheid in de samenleving juist verkleint [20].

 

Conclusie

De intrede van steeds meer digitale toepassingen in de zorg verhoogt het belang om aandacht te houden voor gezondheidsgelijkheid. Door met digitale toepassingen en preventieve en predictieve analyses ongelijkheden in kaart te brengen, kan de toekomstige zorg nog beter afgestemd worden op (individuele) behoeften en de algemene populatiegezondheid. Zo draagt digital health equity bij aan de beweging van de empowered patient.

Referenties

 1. Braveman,P. (2010). Social conditions, health equity and human rights, Harvard University Press; https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/125/2013/07/5-Braveman.pdf
 2. Veinot et al. (2019). On the potential of Upstream Health informatics interventions to enhance health equity, Journal of the Medical Care Section; https://journals.lww.com/lww-medicalcare/Fulltext/2019/06001/Leveling_Up__On_the_Potential_of_Upstream_Health.5.aspx. Accessed at 10 July 2021
 3. Who.int. 2021. Council on the Economics of Health For All issues brief on equitable health innovation. [online] Available at: https://www.who.int/news/item/09-06-2021-council-on-the-economics-of-health-for-all-issues-brief-on-equitable-health-innovation [Accessed 14 July 2021].
 4. Euro.who.int. 2021. [online] Available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/235712/e96954.pdf [Accessed 14 July 2021].
 5. Ces.tech. 2021. 5 Ways Artificial Intelligence Is Changing Health Care – CES 2022. [online] Available at: https://www.ces.tech/Articles/2019/5-Ways-Artificial-Intelligence-Is-Changing-Health.aspx [Accessed 13 July 2021].
 6. Ces.tech. 2021. Making AI Part of Health Care – CES 2022. [online] Available at: https://www.ces.tech/Articles/2020/Making-AI-Part-of-Health-Care.aspx [Accessed 13 July 2021].
 7. Bathija, P. 2021. Digital is the next frontier of health equity. American Hospital Association; https://www.aha.org/news/healthcareinnovation-thursday-blog/2021-04-07-digital-is-next-frontier-health-equity Accessed at 13 july.2021
 8. Shaprio, G. 2021. Using technology to help heal health care disparities, STAT; https://www.statnews.com/2021/01/13/using-technology-to-help-heal-health-care-disparities/
 9. Kent, J. 2021. Collecting big data to eliminate rural health disparities, Health analytics forum; https://healthitanalytics.com/news/collecting-big-data-to-eliminate-rural-health-disparities Accessed at 12 july 2021
 10. Dyrda, L. (2020). The tech 6 health systems use to limit disparities in healthcare. Becker’s Health IT; https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/the-tech-4-health-systems-use-to-limit-disparities-in-healthcare.html. Accessed at 12 July 2021
 11. Health inequalities. (2020). Instrumenten om gezondheidsverschil te meten en aan te pakken, Health inequalities portal; https://health-inequalities.eu/nl/toolbox/tools-to-measure-and-address-health-inequalities/
 12. MIT News | Massachusetts Institute of Technology. 2021. 3 Questions: Artificial intelligence for health care equity. [online] Available at: https://news.mit.edu/2021/3-questions-barzilay-christia-stultz-ai-health-care-equity-0323 [Accessed 13 July 2021].
 13. Ahmad, N., 2021. Five Experts Reflect on the Health Equity Implications of the Pandemic. [online] RWJF. Available at: https://www.rwjf.org/en/blog/2020/12/five-experts-reflect-on-the-health-equity-implications-of-the-pandemic.html [Accessed 15 July 2021].
 14. Chiriboga,D. (2020). Health inequity during the COVID-19 pandemic: a cry for ethical global leadership, The Lancet; https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931145-4/fulltext. Accessed at 11 July2021
 15. HIMSS. 2021. Digital Health and the Trends Healthcare Investors are Following. [online] Available at: https://www.himss.org/resources/digital-health-and-trends-healthcare-investors-are-following [Accessed 14 July 2021].
 16. Rodriguez JA, Clark CR, Bates DW. Digital Health Equity as a Necessity in the 21st Century Cures Act Era. JAMA. 2020;323(23):2381–2382. doi:10.1001/jama.2020.7858
 17. Whitehead, M et al. 2014. The equity action spectrum: taking a comprehensive approach, European Commision policy letter; https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/social_determinants/docs/policybrief_equityaction_en.pdf Accessed at 12 july 2021
 18. Crawford, A. 2020. Digital health equity and COVID-19; The innovation curve cannot reinforce the social gradient of health, Journal of Medical internet Search; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7268667/ Accessed at 12 july 2021
 19. Bloomberg.com. 2021. Bloomberg – Are you a robot?. [online] Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/lilly-invests-30-million-in-health-equity-focused-venture-fund [Accessed 22 August 2021].
 20. JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Jan; 8(1): e14512 > Accessed 22 August 2021.