Remote Monitoring

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Controle & Monitoring

 

Telemedicine will become the core methodology of healthcare delivery in the future. That is where we are going to get the efficiencies we need to provide affordable care

Yulun Wang

Definitie

Remote monitoring omvat technologieën waarmee zorgprofessionals patiënten op afstand kunnen monitoren.

 

Toepassingen & voordelen

Remote monitoring geeft patiënten veel regie en mogelijkheden tot participatie [1,2]. Verschillende toepassingen van remote monitoring worden ingezet om herstel te bevorderen en achteruitgang van aandoeningen te voorkomen. Patiënten en zorgprofessionals worden direct geïnformeerd en kunnen tijdig beslissingen nemen in het zorgproces [3,4]. Een ander voordeel van monitoring op afstand is dat de patiënt langer thuis kan blijven, waardoor onder andere de kans op infecties wordt verkleind [5,6]. Ook in de klinische setting kan remote monitoring zorgprofessionals helpen eerder in te grijpen [7]. Hierdoor vermindert het aantal (her)opnames, de opnameduur en de zorglast [8]. Daarnaast wordt niet alleen de kwaliteit van leven van de patiënt, maar ook de veiligheid, efficiëntie en effectiviteit van de zorg bevorderd [3,4,9-12]. De kwaliteit van de zorg en autonomie van de patiënt worden gestimuleerd [11,13] en de toepassing van de technologie draagt daarmee uiteindelijk bij aan verbeterde medische uitkomsten [12,14] en lagere zorgkosten [3,4,11,15,16].

 

Markt

De mondiale martkwaarde van patient remote monitoring bedraagt in 2021 $1,2 miljard. Naar verwachting stijgt dit tot $4,1 miljard in 2028 [17, 18]. In 2017 werden ruim 16,5 miljoen patiënten op afstand gemonitord. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 83,4 miljoen in 2023 [19]. In 2017 gebruikten 10,7 miljoen patiënten hun eigen smartphone of tablet als toepassing van remote monitoring. Naar verwachting groeit dit naar 40,3 miljoen in 2023 [19].

 

Drijvers

Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Groeiende connectiviteit en verbeterde data-infrastructuur
Toenemende druk op het zorg systeem

Belemmeringen

Beperkte digitale vaardigheden
Gebrek aan interoperabiliteit
Steeds meer nadruk op privacy gevoeligheid

De mogelijkheden om mensen op afstand te monitoren nemen toe, onder andere omdat het aantal chronisch zieken stijgt en kwetsbaren steeds langer thuis wonen. Als gevolg hiervan neemt de druk op het zorgsysteem toe. De meetapparatuur komt achter de voordeur van het individu, maar ondanks de twijfels rondom privacy groeit de acceptatie voor remote monitoring. Ook tijdens de coronacrisis is de waarde van remote monitoring gebleken: Covid-19 patiënten konden in hun isolatiekamers blijven – en daarmee verspreiding van het virus voorkomen – maar nog steeds goed gemonitord worden [20].

 

Conclusie

Remote-monitoringtoepassingen vergroten de regie van de patiënt en stuwen de beweging naar de empowered patient.

Referenties

 1. Choudhary, P., Bellido, V., Graner, M., Altpeter, B., Cicchetti, A., Durand-Zaleski, I. & Kristensen, F.B., The Challenge of Sustainable Access to Telemonitoring Tools for People with Diabetes in Europe: Lessons from COVID-19 and Beyond, Diabetes Therapy, 2021.
 2. Kumar R, Teo PSE, Tan WB, Choi X, Chia PY, Lee HL, et al., A randomised clinical trial of the safety, cost effectiveness and patient experience of nurse‐led telemonitoring of chronic hepatitis B patients, GastroHep. 2019;1(5):249-55.
 3. Grustam AS, Severens JL, De Massari D, Buyukkaramikli N, Koymans R, Vrijhoef HJM., Cost-Effectiveness Analysis in Telehealth: A Comparison between Home Telemonitoring, Nurse Telephone Support, and Usual Care in Chronic Heart Failure Management, Value Health. 2018;21(7):772-82.
 4. Grustam AS, Buyukkaramikli N, Koymans R, Vrijhoef HJM, Severens JL., Value of information analysis in telehealth for chronic heart failure management, PLoS One. 2019;14(6):e0218083.
 5. Edwards C., Remote health monitoring: what you need to know about the tech, 2018.
 6. Leff B, Burton L, Mader SL, Naughton B, Burl J, Inouye SK, et al., Hospital at home: feasibility and outcomes of a program to provide hospital-level care at home for acutely ill older patients, Annals of internal medicine. 2005;143(11):798-808.
 7. Mizukawa M, Moriyama M, Yamamoto H, Rahman MM, Naka M, Kitagawa T, et al., Nurse-Led Collaborative Management Using Telemonitoring Improves Quality of Life and Prevention of Rehospitalization in Patients with Heart Failure, Int Heart J, 2019;60(6):1293-302.
 8. Samsung I., How Remote Patient Monitoring Is Reducing Readmissions in 2020, 2020 [Available from: https://insights.samsung.com/2020/01/21/how-remote-patient-monitoring-is-reducing-readmissions-in-2020/2020]
 9. Nictiz, eHealth-monitor 2018: E-health in verschillende snelheden, 2018
 10. Nictiz, eHealth-monitor 2019: Samen aan zet!, 2019
 11. Grand View Research, Remote Patient Monitoring Devices Market Size | Industry Report 2025, 2018 [Available from: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/remote-patient-monitoring-devices-market]
 12. Davis C, Bender M, Smith T, Broad J., Feasibility and Acute Care Utilization Outcomes of a Post-Acute Transitional Telemonitoring Program for Underserved Chronic Disease Patients, Telemedicine journal and e-health: the official journal of the American Telemedicine Association. 2015;21(9):705-13.
 13. Future Marketsinsights, Orthopaedic Prosthetics Market – Global Industry Analysis, Size and Forecast, 2018 to 2028, 2018 [Available from: https://www.futuremarketinsights.com/reports/orthopaedic-prosthetics-market]
 14. Varma N, Piccini JP, Snell J, Fischer A, Dalal N, Mittal S., The Relationship Between Level of Adherence to Automatic Wireless Remote Monitoring and Survival in Pacemaker and Defibrillator Patients, Journal of the American College of Cardiology. 2015;65(24):2601-10.
 15. Care Innovations, Financial Times: Benefits of RPM “Could Save the US Billions”, 2017 [Available from https://news.careinnovations.com/blog/financial-times-benefits-of-rpm-could-save-the-us-billions]
 16. Alves DS, Times VC, da Silva É, Melo PSA, Novaes MA., Advances in obstetric telemonitoring: a systematic review, Int J Med Inform. 2020;134:104004.
 17. Grand View Research, Remote Patient Monitoring System Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Vital Sign Monitors, Specialized Monitors), By Application, By End-use, And Segment Forecasts, 2021 – 2028, 2021 [Available from https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/remote-patient-monitoring-devices-market]
 18. Mordor Intelligence, REMOTE PATIENT MONITORING SYSTEMS MARKET – GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 – 2026), 2020 [Available from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-remote-patient-monitoring-system-market-industry]
 19. Insight B., mHealth and Home Monitoring, 2017
 20. ICT&Health, Monitoring op afstand voor COVID-19 patiënten in UMCU, 2020 April 28th