Health Information Systems

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
24-11-2021
Categorie
Trends | Consulteren

 

“Information is the lifeblood for medicine and health information technology is destined to be the circulatory system for that information”

David Blumenthal

Definitie

Health information systems zijn informatiesystemen waarin gezondheidsgegevens opgeslagen, geraadpleegd, en gedeeld kunnen worden. Deze informatiesystemen bevatten verschillende soorten data: van patiëntgegevens tot gegevens over het operationeel management van een ziekenhuis. Ook systemen die beleidsbeslissingen in de zorg ondersteunen, zoals een dashboard met informatie over het aantal lege bedden, vallen onder health information systems.

 

Toepassingen & voordelen

Health information systems ondersteunen door alle gegevens op een plek aan te bieden, bij het diagnosticeren en bij het kiezen van best passende behandelingen of bij het afstemmen van medicatie. Het vastleggen en delen van informatie zorgt voor een verminderde kans op fouten en een beter passende behandeling [1,2]. Vooral het inzicht in eigen medische gegevens is voor veel patiënten belangrijk [3,4]. Dit is met name zichtbaar bij persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) omdat het beheer bij de patiënt zelf ligt. Dat maakt deze systemen ideaal om gegevens van verschillende zorgverleners te verzamelen en te integreren. In tegenstelling tot patiëntportalen van zorginstellingen, wordt de PGO meegenomen door een patiënt bij verhuizing of overstap naar een andere verzekeraar [1,3,5].

 

Markt

De mondiale marktwaarde voor health information systems groeit naar schatting tot ruim $35 miljard in 2028. In 2020 was de mondiale marktwaarde nog bijna $27 miljard. Dit betekent een jaarlijkse groei van ongeveer 3,7% over deze periode [5,6]. Vooral systemen die focussen op de verzameling van gegevens na een ingreep nemen toe in gebruik [7]. Ook de bekendheid van PGO’s onder zorgprofessionals en patiënten neemt toe. Echter, slechts een klein deel van de patiënten weet precies wat het inhoudt.

 

Drijvers

Veranderende zorgbehoeften
Stimulerende wet- en regelgeving
Groeiende connectiviteit en verbeterde data-infrastructuur

Belemmeringen

Steeds meer nadruk op privacygevoeligheid
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)
Gebrek aan interoperabiliteit

Voor grootschalige inzet van health information systems is er interoperabiliteit nodig. Systemen moeten op elkaar aan kunnen sluiten en data uit het ene systeem moet gelezen kunnen worden door het andere systeem. Door de AVG wordt veilige opslag en standaardisatie de norm. Nationale en internationale standaarden zoals MedMij en HL7-FHIR dragen hieraan bij.

 

Conclusie

Health information systems zijn niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Inzet van deze technologie draagt bij aan het personaliseren van de zorg en het stimuleren van de participatie van de patiënt in zijn of haar eigen zorgproces. Tot slot opent een goede dataopslag de deuren voor onderzoek en andere toepassingen.

Referenties

  1. Steen, J.v.d. and C.v. Haastert, Rapport ‘Persoonlijk Gezondheidsdossier’: Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier, NPCF
  2. Honavar, S,. Electronic MedicalRecords: The Good, the Bad and the Ugly, 2020
  3. Digital Guardian. 2021. What is a Health Information System?. [online] Available at: https://digitalguardian.com/blog/what-health-information-system [Accessed 23 August 2021].
  4. Voorop voor dokter en zorg. 2020. Privacy en patiëntgegevens. [online] Available at: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/privacy-en-patientgegevens.htm [Accessed 24 August 2021].
  5. Nictiz, eHealth-monitor 2019: Samen aan zet!, 2019
  6. Grandviewresearch.com. 2021. Electronic Health Records Market Size Report, 2021-2028. [online] Available at: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/electronic-health-records-ehr-market [Accessed 24 August 2021].
  7. Allied Market Research, Global Electronic Health Records (EHR) Market Expected to Reach $33,294 Million by 2023, 2018