Ria’s Escape Room

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
20-11-2019
Categorie
Implementaties | Preventie & Gezond leven

 

Ria’s Escape Room is een interactief pop-up spel, ontwikkeld om het geluk en welzijn van ouderen in een zorginstelling te verhogen. Het spel richt zich op zorgprofessionals in de langdurige zorg en leert hen spelenderwijs weer hun gevoel en intuïtie te gebruiken bij het contact met cliënten. Het complete spel zit in een verplaatsbare box, Ria’s verhuisdoos, en is op te bouwen op elke gewenste locatie. Met behulp van filmpjes, vragen op de tablet en aanwijzingen in de kamer halen spelers waardevolle en persoonlijke informatie op over Ria, die uiteindelijk bijdragen aan het geven van meer persoonlijke zorg.

Het idee om een Escape Room te ontwikkelen ontstond bij een team van kwaliteitsverpleegkundigen van Omring dat zich bezig houdt met het verbeteren van de kwaliteit in de zorg. Door de alledaagse routine in zorginstellingen hebben de verplegers -en verzorgenden veelal te weinig tijd om persoonlijke aandacht aan de cliënten te geven. In samenwerking met het OMRING.LAB van zorgorganisatie Omring ontwikkelde &happy het spel Ria’s Escape Room. “In de zorg draait het steeds meer om het geluk en welzijn voor cliënten en medewerkers. Om de transformatie naar werkelijk persoonsgerichte zorg te realiseren, zoeken we continu naar geluksfactoren die de kwaliteit van leven verbeteren van cliënten. Het spel is een middel om dit te bereiken”, aldus &happy-oprichter Jurriaan van Rijswijk.

De Escape Room is een interactieve leeromgeving in de vorm van een appartement. Spelers vinden daar allerlei aanwijzingen over de bewoner. Om het spel tot een goed einde te brengen, moeten de spelers niet alleen de juiste aanwijzingen vinden, maar ook ‘in gesprek’ gaan met de familie en goed onderling samenwerken. De Escape Room probeert daartoe zoveel mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse praktijk. Zodoende is ook het vragenformulier op de tablet opgemaakt in dezelfde stijl als het zorgplan van Omring. Jurriaan: “Spelen is eigenlijk onze natuurlijke manier van leren. Iedereen heeft dat van nature in zich. Maar vanaf het moment dat we naar school gaan, komt steeds meer de nadruk te liggen op boekenkennis. Met &happy grijpen we terug op die aangeboren leerstrategie door games te ontwerpen waarmee we het gedrag van mensen op een leuke manier beïnvloeden. We zijn als het ware de archeologen van de toekomst.”

Om succesvol te zijn, dient een serious game ontworpen te zijn op de intrinsieke motivatie van de doelgroep en niet op het doel. Hiervoor dienen ook zorgvuldig de wensen en behoefte van een doelgroep geïnventariseerd te worden, waarvoor &happy ook oplossingen biedt. Bovendien zet &happy drempelverlagende activiteiten in om het ‘onboardingsproces’ te versnellen en het gebruik van serious games te stimuleren. Het concept van Ria’s Escape Room is schaalbaar. Zo zijn het spel, de bevraagde thema’s en de inhoud van de kamer aan te passen naar behoefte van een specifieke zorgorganisatie. En mede door medewerkers van een zorgorganisatie op te leiden in het begeleiden van de Escape Room, wordt de draagkracht binnen de organisatie vergroot. “We proberen de kosten voor gebruik zo laag mogelijk te houden, zodat het voor meerdere zorgorganisaties mogelijk is om de toepassing te integreren in de dagelijkse praktijk. We kijken hierin naar nieuwe financieringsmodellen op basis van output.”

Technologie kan de zorg niet alleen beter, maar zeker ook leuker maken. Samen met hun partners probeert &happy een ecosysteem te creëren in de zorg om het geluk van patiënten, cliënten en zorgmedewerkers te vergroten met behulp van spelprincipes. Met Ria’s Escape Room is een volgende stap gezet.

 

&happy

&happy brengt serious games en gamified apps naar de markt die bijdragen aan een goede gezondheid en goede zorg en een transformatie van de zorg realiseren. &happy is een initiatief van Jurriaan van Rijswijk, oprichter van de stichting Games for Health Europe. Hij maakt zich al jaren hard voor de toepassing van serious games in de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.