Quantum Computing

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
20-11-2019
Categorie
Trends | Diagnose

 

“Businesses need to be ready for a quantum future because it’s coming.”

Jeremy O’Brien

Definitie

Quantum computing beschrijft de opkomende beweging van kwantumcomputers. Een traditionele computer maakt gebruik van zogenaamde bits, een symbool of signaal dat 0 of 1 als waarde kan hebben. Deze bits worden gebruikt om digitale informatie op te slaan en te verwerken. Een kwantumcomputer, daarentegen, maakt gebruik van qubits, die naast 0 of 1 ook 0 én 1 tegelijk kunnen zijn. Dit wordt een ‘superpositie van staten’ genoemd. Daarnaast maken kwantumcomputers gebruik van ‘kwantumverstrengeling’. Dit betekent dat de informatie op qubit a ook nog in relatie staat met de informatie op qubit b. Deze twee principes maken dat kwantumcomputers exponentieel sneller kunnen rekenen dan traditionele computers. Dit biedt kansen voor de gezondheidszorg, waarbij de rekenkracht of snelheid van traditionele computers een beperkende factor zijn [1-3].

 

Toepassingen & voordelen

Kwantumcomputers bieden meer rekenkracht voor het doorworstelen van databases. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk om de eerste stadia van medicijnontwikkeling sneller te doorlopen [4, 5]. Ook kunnen kwantumsensoren in MRI’s in de nabije toekomst preciezere beeldvorming faciliteren [6]. Daardoor kijken radiologen naar slechts enkele moleculen in plaats van het gehele lichaam of een heel lichaamsdeel [6]. Quantum computing biedt de mogelijkheid om een beter plan voor bestraling van kankercellen te bepalen, waardoor de schade aan omringende weefsels wordt beperkt [7]. Ook het gehele genoom kan sneller in kaart worden gebracht [3].

De techniek ondersteunt ook andere technologische bewegingen. Een crossover-toepassing van nanotechnologie en quantum computing is de bio-barcode assay, waarbij gouden nanodeeltjes met unieke kwantumeigenschappen worden gebruikt om actieve immuuncellen in beeld te brengen [6, 8]. Deze toepassing kan het screenen op specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer of prostaatkanker, vergemakkelijken. Tot slot is er een belangrijke rol voor kwantumcomputers weggelegd in smart analytics; met name op het gebied van machine learning is de mogelijkheid om veel parallelle rekenprocessen tegelijk uit te voeren cruciaal [9].

 

Markt

De markt voor kwantumcomputers is sterk in opkomst. Naar verwachting is deze 495 miljoen USD waard in 2023, na een jaarlijkse groei van 24% sinds 2017 [10, 11]. Na initiële scepsis over de toepasbaarheid van kwantumcomputers zijn de eerste prototypen inmiddels gereed en begeven zich de eerste commerciële toepassingen zich op de markt. Er is zelfs een online kwantumcomputersimulator beschikbaar [12].

Drijvers

De groei van de quantum computing markt wordt gedreven door meerdere ontwikkelingen, waaronder:

 • De toepasbaarheid van kwantumcomputers neemt toe door technologische ontwikkelingen in soft- én hardware [13-16].
 • Er investeren steeds meer commerciële bedrijven in de ontwikkeling van praktisch toepasbare kwantumcomputers [5, 17, 18].
 • De digitalisering van de samenleving en de gezondheidszorg zorgt voor ongekende hoeveelheden data. Daarnaast vragen ontwikkelingen op het gebied van blockchaintechnologie en geavanceerde cybersecurity-oplossingen om extra rekenkracht [19].

Nieuwe technologische mogelijkheden
Groeiende investeringen in zorgtechnologie
Groeiende beschikbaarheid (medische) data

Belemmeringen

Ondanks recente successen, prototypes en theoretisch bijna onbegrensde mogelijkheden lopen kwantumcomputers in de praktijk nog tegen uitdagingen aan. Voor de meeste potentiële taken zijn kwantumcomputers namelijk nog niet efficiënter dan conventionele computers. Algoritmen zijn complex en het kwantumprogrammeren staat nog in de kinderschoenen. Er worden specifieke vaardigheden van het technisch personeel gevraagd [9]. Daarnaast zijn er specifieke omstandigheden vereist voor een kwantumcomputer om optimaal te functioneren [20]. Een andere belemmering zijn de zorgen over wat bijna onbegrensde rekenkracht betekent voor privacy binnen ons huidige (zorg)systeem. Traditionele wachtwoorden en beveiligingen zijn snel gekraakt met kwantumcomputers. Dit vraagt om een beveiliging die quantum-proof is en wellicht een nieuwe manier om gegevens te versleutelen [21, 22]. Ook vragen de ontwikkelingen om een ethische discussie over het intellectueel eigendom van een echte doorbraak [22].

Gebrek aan expertise
Onvolwassenheid van de toepassing
Steeds meer nadruk op privacy gevoeligheid

 

Conclusie

De ontwikkelingen op het gebied van quantum computing zijn mogelijk revolutionair, niet alleen voor de gezondheidszorg, maar in de maatschappij als geheel. Echter, er zijn nog hordes te nemen voordat kwantumcomputers toegankelijk zijn voor dagelijks gebruik in de gezondheidszorg. Voorlopig is het nog het domein van onderzoekers, al betreden de eerste prototypen de markt. Uiteindelijk ondersteunt quantum computing de beweging naar krachtigere en snellere autonome systemen in zorg en welzijn.

Quantum Computing for dummies

Iedere normale computer slaat informatie op als bits. Een bit kan 0 of 1 als waarde hebben. Een kwantumcomputer gebruikt geen bits, maar qubits. De qubit kan op een enkel moment zowel nul als één zijn. Een qubit heeft daarmee dubbel zoveel ‘waarde’ als een gewone bit. Bij elke extra qubit, kwadrateert de rekenkracht van de computer. Bij vier bits bijvoorbeeld, voert een kwantumcomputer 42=16 berekeningen tegelijk uit. Een ‘normale’ computer voert deze berekeningen één voor één uit. Daardoor rekent een kwantumcomputer veel sneller. Het is sterk afhankelijk van de toepassing van de kwantumcomputer hoeveel van de extra berekeningen nuttig zijn; met name bij toepassingen waar veel verschillende mogelijkheden moeten worden gegenereerd of geëvalueerd, blinkt een kwantumcomputer uit.

Een qubit kan tegelijkertijd 0 en 1 als waarde hebben dankzij het kwantummechanica-principe van een superpositie van staten. Voor een kwantumcomputer is het daartoe van belang dat deze aan een aantal technische eisen voldoet. Zo moet een kwantumcomputer in een vacuüm werken, dicht bij het absolute nulpunt. Dat verkleint de kans dat de superspositie van staten vervalt. Vanwege technische problemen, zoals de hoge instabiliteit van de processoren, is een kwantumcomputer pas echt efficiënter dan een normale computer bij een groter aantal qubits.

 

Referenties

 1. Newscientist. Quantumcomputer dossier. 2018.

 2. Bulletin MN. Are Quantum Computers the Future of Drug Discovery and Development? 2017.
 3. Raudaschl A. Quantum Computing And Health Care. 2017.
 4. Russo M. The Coming Quantum Leap in Computing. 2018.
 5. 1QBit. 1QBit 2018 [Available from: https://1qbit.com/]
 6. Thaxton CS, Elghanian R, Thomas AD, Stoeva SI, Lee J-S, Smith ND, et al. Nanoparticle-based bio-barcode assay redefines “undetectable” PSA and biochemical recurrence after radical prostatectomy. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2009;106(44):18437-42.
 7. techxbyt3. What is Quantum Computing ? 2018.
 8. Hill HD, Mirkin CA. The bio-barcode assay for the detection of protein and nucleic acid targets using DTT-induced ligand exchange. Nature protocols. 2006;1(1):324-36.
 9. theMartec. How Quantum Computing & Machine Learning Work Together. 2018.
 10. MarketsandMarkets. Artificial Intelligence in Healthcare Market worth 7,988.8 USD Million by 2022 2018 [Available from: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/artificial-intelligence-healthcare.asp.
 11. Markets Ma. Quantum Computing Market worth 495.3 Million USD by 2023 2018 [Available from: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/quantum-computing.asp.
 12. Research M. Quantum Computing Market Forecast 2017-2022. 2018.
 13. Nagata K, Kuramitani K, Sekiguchi Y, Kosaka H. Universal holonomic quantum gates over geometric spin qubits with polarised microwaves. Nature Communications. 2018;9(1):3227.
 14. Soot SJ, Eshraghi N, Farahmand M, Sheppard BC, Deveney CW. Transition from open to laparoscopic fundoplication: the learning curve. Archives of surgery (Chicago, Ill : 1960). 1999;134(3):278-81; discussion 82.
 15. Conover E. Google moves toward quantum supremacy with 72-qubit computer. 2018.
 16. @TechRepublic. Why Intel’s smallest spin qubit chip could be a turning point in quantum computing. 2018.
 17. D-Wave. Press Releases | D-Wave Systems 2018 [Available from: https://www.dwavesys.com/news/press-releases#lm_2011.
 18. Poeter D. IBM Says It’s ‘On the Cusp’ of Building a Quantum Computer: @pcmag; 2018 [Available from: https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2400930,00.asp.
 19. Singh S, Singh N. Blockchain: Future of financial and cyber security2016. 463-7 p.
 20. Skuse B. The trouble with quantum computing. 2016.
 21. raconteur. Five ways quantum computing will change cybersecurity forever – Raconteur. 2017.
 22. EntangledPhys. Why we should be talking about the ethics of quantum computation. 2017.