Diabeter

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
23-11-2018
Categorie
Implementaties | Preventie & Gezond leven

 

De aanpak van Diabeter lijkt simpel: een zelfstandig gespecialiseerd centrum waar diabetes het enige aandachtspunt is. Zorgprofessionals met verstand van zaken richten zich op de echte vraag van patiënten en kijken continu naar de uitkomsten om te bepalen wat beter kan.

Patiënten met diabetes type 1 zijn continu bezig met hun ziekte. Voor gezonde bloedwaarden past een patiënt gemiddeld 7 keer per dag de insuline, 7 keer per dag de voeding en 7 keer per dag de dagactiviteiten aan. Dit kun je niet alleen, daar heb je hulp bij nodig. Oprichters van Diabeter, Dr. Henk-Jan Aanstoot en dr. Henk Veeze, vonden dat de diabeteszorg voor kinderen en jongeren beter moest: “Deze kinderen en jongeren verdienen een toekomst zonder diabetescomplicaties!”

Ze wisten uit ervaring en onderzoek dat als je echt een toekomst zonder diabetescomplicaties wilt, twee zaken heel belangrijk zijn voor patiënten:

  1. Targetsetting: wat wil je bereiken en wat wil je daaraan doen
  2. Intensief meten en intensief contact

Vooral voor punt twee bieden IoT toepassingen een uitkomst. Naast dat patiënten van Diabeter de mogelijkheid hebben om online contact op te nemen, worden ze automatisch en continu gemonitord. De data van verschillende apparaten (insulinepompen, glucosemeters en sensoren) wordt verzameld in het centrale systeem V-care. Na een automatische analyse krijgt de patiënt een terugkoppeling via een real-time dashboard in de vorm van trends, doelstellingen en zorgplannen. Bij afwijkende waarden wordt een signaal afgegeven aan de behandelaren en contact gezocht met de patiënt. De data van alle patiënten bij elkaar is een rijke bron voor onderzoek, waarmee de diabeteszorg verder verbeterd kan worden. Met behulp van alle data zijn de apparaten ook steeds slimmer geworden. Zo wordt de juiste dosis insuline door de apparatuur zelf berekend en is er een prototype van de ‘automatische pancreas’ die de glucose-waarden meet, berekend en insuline toedient.

Voor de technologische ondersteuning is Diabeter in 2015 een intensieve samenwerking met Medtronic aangegaan. Medtronic ontwikkelde al jaren insulinepompen en glucosemonitoring apparaten. Samen met Diabeter verleggen ze nu de focus naar een geïntegreerd zorgmodel.

De resultaten mogen er ook zijn. Met deze aanpak verbetert Diabeter de uitkomsten van diabetes type 1 patiënten, zonder de kosten te verhogen:

  • 58% van de insulinepompgebruikers heeft een HbA1c van lager dan 7,5% (nationale en internationaal richtlijn voor kinderen en adolescenten met diabetes type 1)
  • Per jaar krijgt slechts 3% van de Diabeter patiënten te maken met een ziekenhuisopname (landelijk gemiddelde is 8%)22

De 2.000 jonge mensen die onder behandeling bij Diabeter zijn groeien hierdoor op de lange termijn gezonder op. Dit betekent dat diabetescomplicaties op latere leeftijd zoveel mogelijk worden voorkomen.

Henk-Jan Aanstoot ziet dat bij mensen die continu overzicht hebben van hun eigen gezondheidstoestand door nieuwe technologie en bijpassende werkwijze, Diabeter bijna niet meer nodig is. Als de ontwikkelingen doorzetten, zal de zorgprofessional in te toekomst vooral een coachende rol hebben.

Diabeter

Diabeter is in 2006 opgericht door kinderartsen dr. Henk-Jan Aanstoot en dr. Henk Veeze, beiden afkomstig van het Erasmus Sophia Kinderziekenhuis en later het IJsselland Ziekenhuis. Diabeter is het behandelcentrum voor diabetes type 1 bij kinderen en jongvolwassenen. De oorspronkelijke opzet was om zo’n 400 kinderen en jongvolwassenen met diabetes type 1 te kunnen behandelen. Inmiddels zijn dit er al meer dan 2.000, verdeeld over vestigingen in Rotterdam, Schiphol, Deventer, Veldhoven en Groningen. Ook wordt er gewerkt aan de eerste internationale vestiging.