Aan de slag met innovatie

Auteur
Sanneke Langendoen
Gepubliceerd op
20-11-2019
Categorie
Columns

 


“Niet lullen, maar poetsen”

Pluryn biedt ondersteuning en behandeling vanuit meer dan 140 locaties aan mensen met complexe problematiek. Het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving staat centraal en de kracht van de mensen en hun toekomstwens vormen het uitgangspunt. Pluryn heeft de afgelopen jaren het innovatief vermogen vergroot in de organisatie. Het doel is om met innovatie de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Een gesprek met Sanneke Langendoen, innovatiemanager bij Pluryn.

Hoe staat Pluryn er voor op het gebied van innovatie en hoe zijn jullie daar gekomen?

In 2012 waren er veel versnipperde initiatieven rondom innovatie en eHealth. Er was weinig kennis over wat er allemaal mogelijk was. Daarom hebben we eind 2012 een Living Lab opgezet. Dit is een blijvende fysieke plek in de organisatie waar alle vragen terecht komen en we aan belangrijke thema’s werken. We hebben hier cliënten aan gekoppeld middels dagbesteding of vrijetijdbesteding en vanuit de werkvloer een programma opgezet. Hier koppelen we altijd een multidisciplinair team aan zodat mensen vanuit verschillende expertises structureel meedenken over innovatie. Als het Living Lab draait, trekken wij ons langzaam terug. Wij noemen dat ‘democratisering van innovatie’. Ook zorgen we dat de Living Labs met elkaar verbonden zijn in een netwerk zodat ze structureel kennis uitwisselen en niet overal het wiel opnieuw uitvinden. We hebben nu vijf zeer succesvolle Living Labs.

Daarnaast hebben wij een Digital Health Center opgericht om de krachten te bundelen met andere zorgorganisaties en andere samenwerkingspartners. Ervaringen worden hier omgezet inbruikbare tools voor de juiste cliëntengroep en ontwikkelaars kunnen in contact komen met de eindgebruikers. Vanuit het Digital Health Center bieden wij de Digital Health Tool aan (een overzicht van alle getoetste eHealth-producten) en de eHealth Uitleenservice (uitproberen van een apparaat of app). Bovendien hebben we een succesvolle samenwerking met de afdeling Research & Development (R&D) en met andere zorgorganisaties, startups, kennisinstellingen, leveranciers en eindgebruikers van andere innovatietrajecten.

Hoe kom je tot innovaties?

De meeste van onze innovaties zijn vraaggericht. Dit is soms een uitdaging omdat we veel verschillende doelgroepen en subdoelgroepen hebben. Het is belangrijk om daar met innovatie ook op in te zoomen. Bij de jeugd ontstaan daarom meer pro- gramma’s gericht op Serious Gaming of het betrekken van het sociaal netwerk, terwijl cliënten in de ambulante zorg veel meer willen weten hoe ze zelfstandig kunnen reizen of aan het werk kunnen. Aan de andere kant zijn we ook graag koploper en proberen we ver vooruit te kijken. We weten dat onze dienstverlening er totaal anders uit gaat zien over tien jaar en dat er veel potentie zit in bepaalde technologieën. Dit is bijvoorbeeld wat we doen met blockchain. Hieruit vragen we onszelf af: “Als dit bestaat, hoe kunnen we onze dienstverlening daarmee beter maken?” We werken veel samen met R&D en scholen. Onze methodiek heeft dus betrekking op het verzamelen van input van gebruikers (intern) en aanbieders in de markt (extern).

Waar kan je nog groeien rondom je innovatief vermogen?

Innoveren is vooral een kwestie van niet te lang praten en gewoon aan de slag gaan. Het is wel belangrijk dat je dit doet vanuit een visie en strategie, anders ben je een losse  odder. We moeten keuzes maken wat we wel of niet willen. Bijvoorbeeld rond het invoeren van innovaties en a ouwen van werkprocessen. Gaan we iets verplichten of als keuze aanbieden? Pluryn heeft wel de intentie om samen met andere organisaties te kijken naar bijvoorbeeld een budget gezamenlijk reserveren en intramurale voorzieningen kunnen a ouwen naar ambulante oplossingen. Die gesprekken lopen op dit moment omdat we vanuit strategie en toekomstvisie veel meer programmatisch willen opzetten.

We zijn nu aan het kijken of we een opschalingsteam kunnen inzetten. Regionaal krijgen we innovaties wel opgeschaald, maar tussen regio’s innovaties uitwisselen is al moeilijker. Het komt ook voor dat er meer onderzoek noodzakelijk is om te kunnen opschalen. Dit hoeft niet altijd wetenschappelijk te zijn, maar kan ook praktijk onderzoek zijn. Belangrijk is dat je weet wat de e ecten zijn van de betre ende innovatie.

Zijn er methodes en tools die je aanraadt voor mensen die met innovatie aan de slag willen?

Het is misschien wel een beetje een dooddoener, maar wij zijn heel erg van het Agile werken. Wij houden van korte innovatietrajecten waardoor we heel snel weten wat wel en niet werkt. Zelfs het Blockchain project wordt heel erg vanuit de Scrum methodiek opgepakt. Je vraagt van te voren of de Raad van Bestuur en directie investeert in onzekerheid, dan wil je vervolgens oppassen dat je te lang met een project doorgaat terwijl je weet dat het geen succes wordt. Door dergelijke korte trajecten merken we ook dat mensen heel enthousiast en gefocust blijven. En tot slot een tool om cliënten en medewerkers structureel te betrekken bij innovaties, zoals wij doen de Living Labs.

Wat is je streven voor de toekomst?

We zijn nu bezig met het uitbreiden van het aantal Living Labs in de eigen organisatie en we zijn andere organisaties aan het helpen met het opzetten van Living Labs. We willen al deze labs aan elkaar verbinden in een netwerk zodat niemand het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Hier kunnen we ook gezamenlijk projecten of pilots opzetten of dezelfde onderzoeksmiddelen er op zetten zodat we onderzoeksresultaten direct kunnen vergelijken. We doen dit omdat Pluryn beseft dat wij niet alleen goed bezig moeten zijn, maar dat we als hele sector een stap verder moeten zetten. Hierdoor moet je buiten je eigen organisatie kijken en veel meer vanuit maatschappelijk belang samenwerken om vooruit te komen. Als een andere organisatie bijvoorbeeld inzet op robotica, dan is het veel slimmer om aan te haken in plaats van daar zelf ook in te investeren. Je kan niet overal de expert in zijn.

 

Sanneke Langendoen

Sanneke Langendoen is voormalig Innovatie Manager bij Pluryn en founder van het Digital Health Center. Tevens is zij als coach/trainer betrokken bij de Health Innovation School en lid van de redactieraad ICT & Health. Haar achtergrond in online marketing, sociologie en innovatie combineert ze om vraag en aanbod in de zorg voor innovatie bij elkaar te brengen. Daarin is de betrokkenheid van cliënten bij iedere stap van uiterst belang. Ten slotte ligt haar passie in het inspireren van mensen en het bij elkaar brengen van initiatieven om meer innovaties in de praktijk bij de cliënt te laten landen.