CLEO Smartcare


De zorg kampt met een groeiend tekort aan artsen, van huisartsen tot verpleegkundigen en specialisten binnen disciplines als de ouderengeneeskunde. Hierdoor kunnen intramurale zorginstellingen de dagelijkse medische zorg voor hun cliënten steeds moeilijker waarborgen. CLEO SmartCare (CLEO) biedt een oplossing voor de zogenaamde laag complexe medische zorg, zoals die door huisartsen kan worden geleverd. Met een verpleegkundige ter plaatse, een CLEO-arts op afstand en een slim communicatieplatform tussen beiden, levert CLEO op een efficiënte en warme manier de noodzakelijke basiszorg voor de bewoners van instellingen. Op dit moment loopt er een pilot binnen ouderenzorginstelling Liberein in Enschede, waar gekeken wordt of en op welke manier teleconsulting via een technologie als die van CLEO een oplossing kan bieden voor het capaciteitsprobleem.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2020
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
ClEO Smartcare
Trend
Remote Consultation
Sector
Huisartsenzorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Fase
Consulteren
Type technologie
App/webgebaseerde platforms/communities
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd