The Box

Nell project Wat speelt er nog meer?

The Box is een doos met een aantal wearables voor patiënten die recent een acuut hartinfarct hebben doorgemaakt. The Box bevat een digitale weegschaal, bloeddrukmeter, activiteitenmonitor en een ECG-apparaatje. Met deze instrumenten kunnen patiënten thuis en op het werk de eigen conditie monitoren. Doordat alle meetwaarden al bij de behandelaar bekend zijn, is een efficiënt digitaal spreekuur mogelijk via een beveiligde videoverbinding. Met de data kan het effect van de
ingestelde therapie beter worden beoordeeld en indien nodig bijgesteld worden. De monitoring en consulten zijn erop gericht om ischemie, hartfalen en hartritmestoornissen te voorkomen, de leefstijl te verbeteren en re-integratie in het arbeidsproces te bevorderen.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2018
Aandoeningscategorie
Cardiovasculair
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
Hart Long Centrum Leiden
Trend
Remote Monitoring
Sector
Zelfzorg of thuiszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Fase
Controle en Monitoring
Type technologie
Overige gezondheidssensoren en trackers
Wearables
Aandoening
Abnormaal hartritme of hartritmestoornissen
Hartfalen
Hartinfarct
Thema
Nell project
Wat speelt er nog meer?