Mijn Dossier


Mijn Dossier voor Mijn Medicatie is een project binnen het Amsterdam UMC, waarbinnen patiënten zelf hun medicatiegegevens beheren en invoeren in een persoonlijke omgeving op het patiëntenportaal. Genoemde voordelen zijn het bevorderen van actueel medicatieoverzicht bij opname en ontslag, meer kennis over medicatie bij de patiënt en het beter voorbereiden van patiënten op het gesprek met de arts in het kader van shared decision making. Dit betekent niet dat patiënten het medicatiedossier volledig in eigen beheer krijgen, het ziekenhuis blijft controleren op juistheid.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2017
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2019
Amsterdam UMC
Trend
Health Information Systems
Sector
Ziekenhuiszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Fase
Consulteren
Type technologie
App/webgebaseerde platforms/communities
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd