’t VerzorgingsThuis

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
23-11-2018
Categorie
Implementaties | Controle & Monitoring

 

Steeds meer mensen willen en moeten langer zelfstandig thuis wonen. Het VerzorgingsThuis, ontwikkeld door zorgorganisatie Cordaan, is een concept gebaseerd op intelligente sensortechnologie. Het helpt mensen met een lichte zorgvraag veilig en zelfstandig thuis te wonen. In het concept kunnen zorgverleners en mantelzorgers op afstand een ‘oogje’ in het zeil houden. In iedere kamer van het huis worden infraroodsensoren geplaatst. Deze registeren beweging, waarna een intelligent algoritme de patronen analyseert. Zo wordt op verschillende indicatoren als hoeveelheid slaap, beweging, thuiskomen na afwezigheid en het gebruik van de keuken, koelkast en toilet gemonitord. Afwijkingen van het normaalpatroon worden teruggekoppeld aan zorgprofessional of mantelzorger. Zij kunnen hierbij preventief handelen of actie ondernemen in geval van nood.

Tweeënhalf jaar geleden is Cordaan gestart met de ontwikkeling van het concept. Samen met FocusCura als technologieleverancier testen ze inmiddeld het concept bij verschillende mensen thuis. De urgentie voor het concept is hoog. “We zien zowel een groeiende schaarste op de arbeidsmarkt en een enorme toename in de zorgvraag voornamelijk gedreven door het groeiende aantal dementiepatiënten in onze regio”, aldus Ellen Maat. De technologie draagt bij aan een veiliger gevoel voor de cliënt en stelt familie en mantelzorgers gerust. Voor beide partijen geeft het idee van ‘een oogje in het zeil’ meer vertrouwen. Voor de zorgprofessionals draagt het concept bij aan de professionalisering van hun werk. De beschikbare data zorgt ervoor dat zij gericht en onderbouwd cliënten kunnen ondersteunen. De eerste reacties zijn positief. Gebruikers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en worden ingezet als ambassadeurs. Zo hoopt Cordaan ook andere zorgteams te enthousiasmeren.

Het concept brengt echter ook uitdagingen met zich mee. FocusCura is inmiddels de derde technologiepartner, nadat eerdere samenwerkingen zijn gestrand. Investeringen in pilots of een testfase zijn haalbaar, maar structurele bekostiging blijft uit. Hierdoor is opschalen voor kleine partijen moeilijk en minder lucratief voor de grotere partijen. De beperkte schaal maakt het lastig om een proof-of-concept te leveren of in te zetten op doorontwikkeling van de technologie. Het uitblijven van bewijs en verbeterde kwaliteit belemmeren vervolgens de stap naar de structurele financiering vanuit gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Deze catch-22 blijkt moeilijk te doorbreken.

Toch geeft Cordaan niet op en werken ze er hard aan om in 2018 het concept aan alle cliënten aan te kunnen bieden. De kosten voor de aanschaf van technologie en opleiding van medewerkers nemen ze vooralsnog voor hun eigen rekening. De eerste resultaten laten zien dat er zeker voor de financiers voordelen zijn, zo’n € 20.000 per cliënt. Dit wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld ziekenhuisopnames of valincidenten te voorkomen. Ellen Maat geeft aan dat falen geen optie is. Misschien niet in deze vorm, maar Cordaan blijft structureel investeren in een organisatie voor de toekomst. Maat hoopt dat er bijvoorbeeld met trajectbekostiging (een vast bedrag per cliënt) meer prikkels komen voor innovatie en focus op zinnige zorg.

Voor nu is van belang dat medewerkers samen met FocusCura het concept optimaliseren, zowel op de integratie in het zorgproces als de technische ontwikkeling van bijvoorbeeld de interface. Dan kan de komende jaren het concept in ieder geval zorgen dat de cliënten van Cordaan langer veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen.

 

Cordaan

Cordaan biedt jaarlijks 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in Amsterdam en omstreken. Er werken bijna 5.400 mensen en ruim 2.000 vrijwilligers. Tevens neemt Cordaan de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in Amsterdam. Ellen Maat is Directeur Strategie, Kwaliteit & Innovatie bij Cordaan. Voorheen was Maat als programmadirecteur Innovatie & ICT bij VWS verantwoordelijk voor het optimaliseren van het gebruik van ICT in de zorgsector, het stimuleren van innovatie in de zorg, bevorderen van eHealth en de invoering van de landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg.