Smartfood

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
23-11-2018
Categorie
Trends | Preventie & Gezond leven

 

“A man is what he eats”

Ludwig Andreas Feuerbach

Definitie

Smartfood omvat technologieën die inspelen op het vergroten van de kennis bij individuen omtrent (gezonde) voedingsmiddelen en het bijdragen aan een gezond voedingspatroon.

 

Toepassingen & voordelen

Technologische toepassingen binnen smartfood geven consumen- ten meer inzicht over welke ingrediënten en hoeveel calorieën hun voedingsmiddelen bevatten en de aanwezigheid van eventu- ele allergene of toxische stoffen. Consumenten kunnen worden gewaarschuwd over houdbaarheidsdata van producten of geïn- formeerd over de juiste bereidingswijze. Maaltijden of specifieke voedingsmiddelen kunnen (op een gepersonaliseerde manier) worden verrijkt met gezondheid bevorderende componenten en waar nodig kan het voedingspatroon van individuen worden bijgestuurd. Indien noodzakelijk wordt het voedsel zelfs uitgeprint of worden smartfood producten gebruikt voor gezonde voedings- concepten. Op deze manier kan een gezond voedingspatroon worden gestimuleerd en draagt smartfood bij aan iemands welzijn en het voorkomen van (chronische) aandoeningen [1].

 

Markt

Het speelveld van smartfood is breed en concrete schattingen voor de toekomst van smartfood toepassingen zijn (nog) lastig te maken. Voor de mondiale nutraceuticals markt verwacht men een marktwaarde van 561 miljard USD in 2023 ten opzichte van ruim 383 miljard USD in 2017 [2]. Functional foods hebben hier een groot aandeel in [3]. Ook de markt van de food scanners kent een robuuste groei tot 2024 [4].

 

Drijvers

Verschillende factoren dragen bij aan de groei van de smartfood markt, waaronder:

 • De vergrijzing, mondiale stijging van voeding gerelateerde (chronische) aandoeningen en toenemende zorgkosten vragen om innovatieve oplossingen die preventief en proactief de    gezondheid bevorderen [3,5,6]. De samenleving wordt bewuster    over wat het menselijke lichaam nodig heeft en de negatieve    effecten van bepaalde voedingsstoffen. Voedsel moet niet meer alleen de maag voeden, maar ook gezond en lekker zijn en (fysieke) prestaties bevorderen: eten op maat [3]. Zo kijkt 95% van de Nederlandse consumenten naar de bijdrage van voeding aan hun gezondheid en is meer dan één op de twee    consumenten bereid meer te betalen voor voeding als daar mee aandoeningen kunnen worden voorkomen [7].
 • De toenemende adoptie van high-end apparatuur, de opkomst van verschillende technologische bewegingen als het Internet of Things en Big Data en vorderingen in hard- en software   verbreden de mogelijkheden van toepassingen op het gebied van smartfood. Het wordt voor consumenten eenvoudiger om hun gezondheidsstatus in kaart te brengen en de hierop gewenste voedingsinterventies uit te voeren. Nieuwe kennis op het gebied van voeding en diens effecten op de gezondheid, mede dankzij het onderzoeksgebied van de nutritional genomics (o.a. nutrigenomics en nutrigenetics), draagt bij aan de mogelijkheden tot personalized nutrition [3,4,8].
 • Strenger wordende regulering voor ingrediënten als zout, suiker, vet, toegevoegde kleurstoffen en conserveringsmiddelen in producten en het bewaken van de voedselveiligheid vragen om innovatieve en technologische oplossingen [4,8].
 • Oprichting van internationale samenwerkingsverbanden die inzetten op smartfood technologie [9].

Veranderende zorgbehoeften
Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Nieuwe technologische mogelijkheden

Belemmeringen

Onvolwassenheid van de toepassing
Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en onderhoud)
Beperkende richtlijnen, wet- en regelgeving

Voor smartfood is de komende jaren een sterke groei voorzien, maar er zijn nog barrières voor smartfood die overwonnen zullen moeten worden. Een staat van onvolwassenheid van de technologie, hoge prijzen en missende kennis onder de consument van de mogelijkheden van toepassingen op het gebied van smartfood zijn belemmeringen [4,7]. Daarnaast maken wet- en regelgeving het lastig voor smartfood toepassingen om een intrede te doen op de markt [5].

 

Conclusie

Voeding krijgt een prominentere rol in de samenleving en het belang van gezonde voeding voor een goede gezondheid wordt steeds meer erkend. Er wordt gesteld dat we bewegen van de Quantified self naar de Quantified meal [10]. Dat smartfood een bijdrage gaat leveren in het stimuleren van een gezonde leefstijl en het voorkomen van (chronische) aandoeningen is evident.

Referenties

 1. Idenburg P. et al. Zorg Enablers 2017: Technologische ontwikkelingen in de Westerse gezondheidszorg. December 2016
 2. Mordor Intelligence. Global Nutraceuticals Market – Growths, Trends and Forecasts (2018-2023). October 2017
 3. Grand View Research. Functional Foods Market Analysis By Product (Carotenoids, Dietary Fibers, Fatty Acids, Minerals, Prebiotics & Probiotics, Vitamins), By Application, By End-Use (Sports Nutrition, Weight Management, Immunity, Digestive Health) And Segment Forecasts, 2014 To 2024. November 2016
 4. Research Nester. Food Scanners Market : Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2024. September 2017
 5. KPMG. Nutraceuticals: The future of intelligent food. 2015
 6. Franklin M. Telenutrition: Reaching more people with technology. ASN. October 2017
 7. Rabobank Food & Agribusiness Research. Thema-update Gezonde voeding: hard op weg naar eten op maat. December 2016
 8. Suter-Crazzlora C. How Tech Is Changing The Future Of Food. Digitalist Magazine. January 2017
 9. FoodSmartPhone [Internet]. [cited 2017 Oct 23]. Available from: http://www.foodsmartphone.eu/
 10. Van Noort. Je maaltijd doorlichten met je smartphone. NRC. January 2017.