Robotic Process Automation

Auteur
Marijn Rieter
Gepubliceerd op
13-05-2024
Categorie
Trends | Controle & Monitoring

Definitie

Robotic Process Automation (RPA) is een verzamelterm voor toepassingen waarbij softwarerobots worden ingezet om relatief simpele en repetitieve handelingen die nu veelal door mensen worden uitgevoerd te automatiseren. Denk hierbij aan het uitvoeren van repetitieve administratieve handelingen in het primaire en ondersteunende proces van organisaties in én om de gezondheidszorg. Het gaat bij RPA dus in principe niet over fysieke robots, maar om het gebruik van software(bots).

 

Toepassingen & voordelen

De processen die het meeste baat hebben bij RPA zijn regel gebaseerd, gestandaardiseerd en hebben gestructureerde data [1]. RPA wordt binnen de gezondheidszorg voornamelijk toegepast op een drietal hoofdtaken: administratie, klinische taken en patiëntcontact. Denk bij administratieve taken bijvoorbeeld aan het invoeren van patiëntengegevens in systemen, updaten van patiëntendossiers, plannen van roosters en het indienen van claims van de zorgverzekering. Max Healthcare zet RPA in om gegevens uit e-mails en documenten te verzamelen om automatisch een format te vullen voor verdere verwerking van de administratie rondom claims. Hiermee wordt 65-70% minder tijd aan de verwerking van gegevens besteed en de doorlooptijd van de claims is met 50% verkort [2]. Voor klinische taken kan gedacht worden aan medicatie afstemming, transcriberen voor medische dossiers en het genereren van rapporten. De inzet van RPA bij patiënt contact omvat vooral het inplannen van afspraken, follow-up, doorverwijzen en self-service-check ins [2-4]. RPA kan ook menselijke acties imiteren bij patiëntcontact, zoals het invoeren van gegevens, vragen beantwoorden (chatbots) of administratieve controles uitvoeren. Het Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft onlangs 11 softwarerobots ontworpen om dagelijkse zorgregistraties te toetsen. Thuiszorgorganisatie TWB nam een digitale collega ‘Truus’ aan. Truus heeft een eigen personeelsnummer, e-mailadres en naam. Ze voert gegevens in die eerst handmatig ingevuld moesten worden, zoals namen, geboortedata, adressen en BSN-nummers. Truus bespaart tot wel 35 arbeidsuren per week. Zorgprofessionals kunnen zich bezighouden met complexe zorg taken. Ook draagt dit bij aan meer werkplezier onder werknemers [5-7]. Ook zorgt RPA voor een grote nauwkeurigheid en minder fouten bij het uitvoeren van simpele repetitieve taken. Daarnaast kan RPA zorgen voor lage kosten, omdat er arbeidsuren bespaard worden [4,8]. Tot slot zorgt het automatiseren van repetitieve taken ervoor zorgt dat processen in de nabije toekomst eerder en makkelijker opgeschaald kunnen worden [9].

 

Markt

De totale marktwaarde van de RPA in de gezondheidszorg zal stijgen van $1,4 miljard in 2022 tot $14,2 miljard in 2032 met een jaarlijkse groei van 26,1% [10]. De gezondheidszorg sector zal tot 2027 bijna 30% van de totale uitgaven investeren in automation [11].  Naar zorgprofessionals aan dat softwarerobots de komende jaren een groot deel van de administratieve taken overnemen en de helft van de zorgprofessionals verwacht dat hierdoor hun eigen werk leuker en uitdagender wordt [13].

Drijvers

Toenemende druk op het zorgsysteem
Groeiende beschikbaarheid (medische) data
Toenemende  bewijslast effectiviteit

Belemmeringen

Onwetenheid en terughoudendheid onder mogelijke gebruikers
Privacygevoelig
Gebrek aan expertise

In een zorgwereld waar de zorgvraag blijft toenemen en schaarste rondom passend zorgpersoneel toeneemt, helpt RPA om de medewerkers te ontlasten en te focussen op de hoogwaardige zorgtaken [4,8]. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en gestructureerde data in de zorg, waardoor het gebruik van bots verder zal toenemen [1]. De expertise om RPA op de juiste manier in te zetten is echter nog gering aanwezig en implementatie in grote zorginstelling is complex [14]. Daarbij vormen de implementatiekosten een obstakel. Al kunnen deze kosten snel worden terugverdiend in personeelsuren [2]. Daarnaast is privacy en cybersecurity een belemmerende factor, omdat de bots moeten voldoen aan alle strenge regels [14-16].

 

Conclusie

RPA is een belangrijke technologie voor de toekomstige zorg. De hoeveelheid gestructureerde en gestandaardiseerde data zal blijven toenemen. RPA is een oplossing om de toenemende druk op het zorgsysteem en arbeidsmarkt te verlagen. En biedt RPA mogelijkheden om het werkplezier van de zorgprofessional te verhogen.

Referenties

 1. consultancy.nl. (2019). Wat is RPA? Wat zijn de voordelen? En hoe pas je het toe? [online] Available at: https://www.consultancy.nl/nieuws/25438/wat-is-rpa-wat-zijn-de-voordelen-en-hoe-pas-je-het-toe [Accessed 18 Mar. 2024].
 2. itransition.com. (n.d.). RPA in Healthcare: Use Cases, Benefits, and Challenges. [online] Available at: https://www.itransition.com/rpa/healthcare#:~:text=Robotic%20process%20automation%20in%20healthcare.
 3. STL Partners. (n.d.). Robotic Process Automation (RPA): 6 use cases in healthcare. [online] Available at: https://stlpartners.com/articles/digital-health/rpa-6-use-cases-in-healthcare/.
 4. Price, L. (2023). What are the future applications of Robotic Process Automation in Healthcare? [online] Nelson Advisors Blog. Available at: https://www.healthcare.digital/single-post/what-are-the-future-applications-of-robotic-process-automation-in-healthcare [Accessed 4 Mar. 2024].
 5. ICT&health (2024). Robot neemt stukje ziekenhuisadministratie over – ICT&health | Het officiële kennisplatform voor zorginnovatie. [online] Available at: https://icthealth.nl/nieuws/robot-neemt-stukje-ziekenhuisadministratie-over/ [Accessed 4 Mar. 2024].
 6. ICT&health (2023). Robot Truus doet de administratie bij Thuiszorg West-Brabant – ICT&health | Het officiële kennisplatform voor zorginnovatie. [online] Available at: https://icthealth.nl/nieuws/robot-truus-doet-de-administratie-bij-thuiszorg-west-brabant/ [Accessed 4 Mar. 2024].
 7. (2021). Robotic Process Automation: modewoord of zinvolle tech? [online] Available at: https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/robotic-process-automation-modewoord-of-zinvolle-tech [Accessed 18 Mar. 2024].
 8. RPA Experts. (2019). RPA in de zorg: vijf voorbeelden. [online] Available at: https://rpaexperts.nl/rpa-in-de-zorg/ [Accessed 18 Mar. 2024].
 9. microsoft.com. (n.d.). Wat is RPA (Robotic Process Automation)? | Microsoft Power Automate. [online] Available at: https://powerautomate.microsoft.com/nl-nl/what-is-rpa/ [Accessed 2 Jan. 2024].
 10. precedenceresearch.com. (n.d.). Robotic Process Automation In Healthcare Market Report 2030. [online] Available at: https://www.precedenceresearch.com/robotic-process-automation-in-healthcare-market.
 11. mckinsey.com. (n.d.). Unlocking the industrial potential of robotics and automation | McKinsey. [online] Available at: https://www.mckinsey.com/industries/industrials-and-electronics/our-insights/unlocking-the-industrial-potential-of-robotics-and-automation.
 12. mckinsey.com. (n.d.). Making healthcare more affordable through scalable automation | McKinsey. [online] Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/making-healthcare-more-affordable-through-scalable-automation.
 13. Tacstone (2021). RPA in de zorg | De opkomst van robotisering in de zorgsector. [online] Tacstone Technology. Available at: https://www.technology.tacstone.nl/onderzoek-rpa-in-de-zorg-75-doelgroep-ziet-zeer-grote-impact-in-komende-jaren/ [Accessed 18 Mar. 2024].
 14. NelsonAdvisors (2024). Robotic Process Automation in Healthcare: current use cases and future applications. [online] Available at: https://www.linkedin.com/pulse/robotic-process-automation-healthcare-current-use-cases-lloyd-price-hmnne/ [Accessed 18 Mar. 2024].
 15. Rosen, H. (n.d.). Council Post: Using Robotic Process Automation In Healthcare: Opportunities And Obstacles. [online] Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2023/06/22/using-robotic-process-automation-in-healthcare-opportunities-and-obstacles/?sh=5a2a940d6194 [Accessed 2 Jan. 2024].
 16. Administrator (2023). Exploring RPA in Healthcare: Use Cases & Benefits in 2024. [online] AutomationEdge. Available at: https://automationedge.com/blogs/ai-and-rpa-in-healthcare/.
 17. ICT&health (2022). Softwarerobot (RPA) neemt repetitief werk uit handen – ICT&health | Het officiële kennisplatform voor zorginnovatie. [online] Available at: https://icthealth.nl/nieuws/softwarerobot-rpa-neemt-repetitief-werk-uit-handen/ [Accessed 4 Mar. 2024].