Pacmed Critical

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Implementaties | Diagnose

 

Het bepalen van het optimale moment van ontslag van de Intensive Care (IC) is een complex besluit voor intensivisten. Pacmed heeft software ontwikkeld die intensivisten ondersteunt bij het nemen van deze complexe beslissing: Pacmed Critical. Op basis van duizenden kenmerken van opname en patiënt, biedt Pacmed Critical de intensivist een duidelijk overzicht van alle benodigde informatie om de juiste beslissing te nemen. “Op basis van data uit het verleden toont het algoritme de kans dat een patiënt binnen een week na ontslag opnieuw opgenomen zou moeten worden of zou komen te overlijden. Zo verhogen we de kwaliteit en effectiviteit van de zorg,” aldus Willem Herter, directeur van Pacmed.

Pacmed Critical werd in samenwerking met het Amsterdam UMC ontwikkeld. De keuze voor de IC was een bewuste. Er is immers voor het algoritme voldoende data van genoeg kwaliteit nodig om deze te trainen. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol. “Wij vinden het heel belangrijk dat het algoritme daadwerkelijk antwoord geeft op concrete en urgente vraagstukken in de praktijk”, aldus Herter. Om die reden vond er allereerst veel afstemming met intensivisten plaats om te achterhalen waar de grootste toegevoegde waarde van een voorspelmodel in de praktijk lag. Hieruit kwam de complexe, routinematige beslissing van het al dan niet ontslaan van patiënten naar de verpleegafdeling als geschikte casus naar voren.

Middels het slim inzetten van machine learning is het mogelijk om het overzicht te behouden van, en patronen te herkennen in, de grote hoeveelheden gegevens die continu gegenereerd worden op de IC. Daarbij wordt voor intensivisten inzichtelijk gemaakt hoe de voorspelling zich ontwikkelt en wat de kans op heropname beïnvloedt. Herter: “Deze transparantie vinden wij cruciaal. Wij implementeren alleen maar machine learning waarvan het duidelijk is hoe de uitkomst voor de individuele patiënt tot stand is gekomen, zodat de arts in staat is om de informatie kritisch te beoordelen en in de juiste context te plaatsen.” Door dit soort technologie op de juiste manier te integreren in de dagelijkse werkwijze van de zorgprofessional, creëert Pacmed Critical synergie tussen computers en de onvervangbare kunde van zorgprofessionals. Herter: “We zijn er binnen Pacmed van overtuigd dat een algoritme nog niet zelfstandig een beslissing kan en mag nemen.”

Om voldoende draagvlak binnen de organisatie te creëren voor de implementatie van het algoritme, is het volgens Herter belangrijk om te acteren volgens verschillende kernwaarden. Denk hierbij aan de garantie over verantwoordelijk gebruik van medische data en uitkomsten. En geef met de technologische toepassing antwoord op concrete vraagstukken uit de praktijk. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet naar implementatie van Pacmed Critical bij diverse andere academische en topklinische ziekenhuizen, waaronder het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Herter: “Bij de opschaling van Pacmed Critical moeten we er rekening mee houden dat ieder ziekenhuis verschillend is. Zo zitten er bijvoorbeeld verschillen tussen de populaties van het Amsterdam UMC en het ETZ. Daardoor is het niet vanzelfsprekend dat het bij ontwikkelde algoritme dezelfde voorspelkracht heeft. Daarnaast zit er vaak verschil in de manier waarop data geregistreerd, gemonitord en opgeslagen wordt per ziekenhuis.” Pacmed heeft in samenwerking met zorgprofessionals een schaalbare en herbruikbare infrastructuur ontwikkeld, die om kan gaan met de verschillen in populatie en logistiek tussen ziekenhuizen. Want zonder aanpassingen zijn veel van de systemen niet interoperabel, zo stelt Herter. Om toe te werken naar een meer datagedreven zorg, is het van belang om data in de zorg meer gestandaardiseerd te gaan verzamelen. Tot slot zoekt Pacmed actief naar samenwerkingsverbanden met andere ketenpartners. De baten zijn immers niet altijd voor de partijen die investeren in nieuwe technologische innovaties. Zo is de implementatie van Pacmed Critical in het ETZ mede mogelijk gemaakt door het My Best Treatment programma van CZ.

Pacmed wil Pacmed Critical in de toekomst uitbreiden met algoritmen die intensivisten in meer dagelijkse beslissingen ondersteunen. Ook is er een Capaciteitsplanner voor de IC ontwikkeld, die momenteel getest wordt. Daarnaast zal Pacmed een breder palet van algoritmen ontwikkelen.

 

Pacmed

Pacmed, opgericht in 2015 en gevestigd in Amsterdam, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van beslissingsondersteunende tools die gebaseerd zijn op de analyse van routinezorgdata. Willem Herter is medeoprichter en directeur van Pacmed.