NiceDay

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Implementaties | Consulteren

 

Sinds 2018 biedt PsyQ Online volledig online Specialistische GGZ (SGGZ) behandelingen aan voor patiënten met angststoornissen, trauma, PTTS en depressie. Voor de online behandeling maakt PsyQ Online gebruik van de app NiceDay. Het unieke NiceDay concept bestaat uit techniek en de behandelmethode. Via NiceDay is een behandelaar in staat om via beeldbellen en chatten intensiever en direct contact met een patiënt te onderhouden. “De patiënt komt eenvoudig en snel in contact met een professional; niet pas tijdens de volgende ‘reguliere’ afspraak, maar op het moment en de plaats dat het ertoe doet. NiceDay is ook een digitale ondersteuning voor behandelaars, leidend tot een betere kwaliteit van zorg en een besparing in de zorgkosten”, zo stelt Jan Peter Larsen, Managing Director NiceDay Healthcare.

 De online poli is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen PsyQ en NiceDay Healthcare. “De aanleiding om te starten met PsyQ Online was het gebrek aan succesvolle inbedding van eHealth-toepassingen in de dagelijkse behandeling van onze patiënten. De focus lag voorheen te veel op innovatie, in plaats van op implementatie. Om dit samen met NiceDay Healthcare op te pakken was een logische stap, aangezien we al samenwerkten. De techniek vanuit de IT-leverancier en kennis rond behandelmethoden vanuit de GGZ-aanbieder leidden in deze fase tot een 1+1=3,” aldus Annet Spijker, bestuurder zorg i-psyPsyQ Brijder. De eerste stap werd genomen met een groep enthousiastelingen. Er werd een apart team ingericht om het concept door te ontwikkelen. Hierbij werd een zorginhoudelijke visie gevolgd. Uitgangspunt waren niet de bestaande zorgprocessen, maar het creëren van een totaaldienst waarbij technologie en bewezen methodes met elkaar versmelten om de GGZ op een andere manier vorm te geven. Spijker: “In de eerste fase lag de focus op kwaliteit van zorg en het creëren van vertrouwen in de online behandeling als volwaardige behandeling. Hierbij bakenden we ook de scope van de toepassing af en focusten we ons enkel op een aantal behandelopties binnen de SGGZ. Deze hebben zeker in het begin ook geholpen om veilig ervaring op te doen in de online behandelingen.” Waar wellicht gedacht werd dat de rest snel zou volgen, moest er erg veel aandacht uit naar het aanhaken en enthousiasmeren van behandelaren. Larsen: “Het eerste jaar ontsteeg de online poli nog niet het niveau van beeldbellen. Het vergde dan ook de nodige volharding.” De verdiepingsslag werd uiteindelijk gemaakt met trainingsuren, opleidingen, een dashboard en tools om de behandelaar te ontlasten.

De vervolgstap zat in regionale opschaling van de online regio-poli’s. Financiers als DSW en ASR geloofden in het initiatief en creëerden met passende vergoedingen de mogelijkheid voor online zorg. “We zijn ooit begonnen zonder business case, en hebben risicovolgend geïmplementeerd. Uiteindelijk verkregen we een NZa-betaaltitel voor de app, maar ook dat duurde twee á drie jaar. Een online GGZ-poli vergde ook een mindshift bij verzekeraars”, aldus Spijker. Inmiddels is de online poli verder uitgerold binnen PsyQ, zodat meer en andere type patiënten hiervan actief gebruik kunnen maken. Om de werkingsmechanismen en effectiviteit goed te kunnen onderbouwen, wordt momenteel een onderzoekslijn opgezet. De eerste bevindingen na twee jaar online behandelen in de GGZ zijn echter al veelbelovend. “Het is niet voor alle mensen geschikt en per doelgroep moet gekeken wat passend is. We moeten ons niet blindstaren op de vorm. En ons vaker de vraag stellen waarom we iets op locatie blijven doen,” zo stelt Larsen. Van de doelgroep die PsyQ Online bedient, worden al 70% van de contacten online afgehandeld. En aangejaagd door COVID-19 is de interesse in de online poli alleen maar toegenomen. De komende periode werkt PsyQ Online hard door om zo uiteindelijk een blended model te ontwikkelen met meer regie voor de patiënt. En om met dit soort online diensten de GGZ persoonlijker, preventiever en predictiever in te richten.

 

PsyQ

PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van meerdere GGZ instellingen. Annet Spijker is psychiater en bestuurder zorg i-psy PsyQ Brijder, onderdeel van Parnassia Groep. NiceDay Healthcare, de ontwikkelaar van NiceDay, is gespecialiseerd in sensortechnologie en mHealth applicaties. Jan Peter Larsen is de Managing Director van NiceDay Healthcare.