MiGuide

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Implementaties | Controle & Monitoring

 

MiGuide geeft via een app begeleiding bij de meest belangrijke aspecten van een gezonde leefstijl voor mensen met Diabetes type 2. “Met de app kunnen patiënten thuis makkelijk zicht krijgen op hun ziekte en leren ze haalbare leefstijl- en gedragsaanpassingen te doen. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld eenvoudig een vragenlijst invullen, hun gewicht registreren en vinden ze er tips en tricks rond gezond leven. Zaken die normaliter tijdens een afspraak bij de zorgprofessional gebeurde”, stelt Arjen Huizinga, medeoprichter van MiGuide. MiGuide wordt voorgeschreven door de huisarts, en geeft de praktijkondersteuner zicht op wat er met een patiënt gebeurt tussen de kwartaalcontroles in. Het platform koppelt via NHGdoc inmiddels met bijna alle huisartsen informatiesystemen (HIS), en combineert zo data vanuit het HIS met data van wearables, een PGO, digitale voedingsdagboeken en doelen die de gebruiker zelf stelt. Met de MiGuide app krijgt de patiënt zelf de regie, terwijl de zorgprofessional actief betrokken blijft. Huizinga: “Naast de tijdwinst voor zorgprofessionals, verhoogt de app de kwaliteit van leven voor patiënten. Ook verlaagt het de zorgkosten omdat er minder complicaties optreden en minder medicijnen nodig zijn op lange termijn. De app is daarmee het digitale verlengstuk van de huisartspraktijk bij de patiënt thuis.”

 MiGuide is ontstaan uit samenwerking van Expertdoc, Pexlife en TNO. Het kostte uiteindelijk ruim een jaar om het business plan te smeden, een periode waarin onder andere veel zorgprofessionals en eindgebruikers werden geraadpleegd. Ook de koepelorganisaties DiHag en NDF werden nauw betrokken. Huizinga: “We zijn ingestapt op de combinatie van én een concreet probleem vanuit de praktijk, én de kans om een oplossing te bieden met, in dit geval, technologie.” Een innovatie van A tot Z bouwen is ontzettend complex en middelenintensief. Daarom stopt MiGuide ontzettend veel tijd in UX-design, het stimuleren van draagvlak voor de toepassing in het zorglandschap, baseert het haar technologie op proven-technology uit het veld, is CE-gecertificeerd en bouwen ze voort op NHGdoc wat huisartsen al veelal toepassen. Juist doordat de inhoud en adviezen van MiGuide zijn gebaseerd op bewezen effectieve interventies, bestaande richtlijnen en een onafhankelijke medische adviesraad, krijgt het brede support uit het veld.

Uiteindelijk startte in 2019 een pilot in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Door de single sign on koppeling met het HIS zit MiGuide voor praktijken in hun normale werkproces en kunnen patiënten met MiGuide ook hun informatie uit het huisartsendossier bekijken. MiGuide zet met aanvullende ondersteuningsdiensten bewust in op het zoveel mogelijk ontzorgen van de zorgprofessional bij gebruik van het platform. Daarnaast ondersteunt MiGuide huisartsen in gesprekken met zorgverzekeraars om te komen tot passende prestatie afspraken. Een aantal zorgverzekeraars heeft inmiddels toegezegd de vergoeding voor huisartsen gelijk te houden, ook als ze minder tijd kwijt zijn met een patiënt door het gebruik van MiGuide. “Deze gesprekken zijn alleen niet eenvoudig. Er zijn zo’n zevenduizend actieve huisartsen in Nederland, dus het is een hele klus. Voor de langere termijn zal er gekeken moeten worden naar een passende bekostigingsstructuur om structureel de benodigde innovatieruimte te creëren,” zo stelt Huizinga. Naast draagvlak onder zorgprofessionals, kan MiGuide ook rekenen op veel draagvlak onder diabetespatiënten. Huizinga: “Met MiGuide hebben we een 360-graden beeld van de patiënt. We hadden verwacht dat dit voor patiënten een gevoelig topic zou zijn. Echter, het blijkt ook uit gesprekken met patiëntenraden en patiëntengroepen dat dit een non-issue is. Al geldt natuurlijk wel de voorwaarde: het moet goed geregeld zijn.”

Inmiddels zijn meer dan 120 huisartsen aangesloten en bevindt het platform zich nu in een fase van opschaling. In de zomer van 2020 trok het platform nog een forse investering aan vanuit twee investeringsfondsen voor het uitbreiden van het platform. En om meer huisartsen de meerwaarde te laten ervaren. Hiertoe lopen ook diverse (meerjarige) validatie studies. Huizinga: “Uiteindelijk beogen we met MiGuide de verschuiving te kunnen faciliteren van zorg naar zelfzorg. En van reactieve naar proactieve zorg.”

 

MiGuide

MiGuide is een platform, opgericht om patiënten met diabetes type 2 te begeleiden bij het krijgen van een gezondere leefstijl via eHealth. Arjen Huizinga is directeur en medeoprichter van MiGuide.