Internet of Things

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
23-11-2018
Categorie
Trends | Preventie & Gezond leven

 

“Eerything that can be automated will be automated”

Robert Cannon

Definitie

Alle ‘dingen’ die met elkaar gegevens uitwisselen worden het Internet of Things (IoT) genoemd [1-3]. Het is niet een technologie op zichzelf, maar een verzamelnaam voor een netwerk van ‘slimme’ apparaten. Het IoT faciliteert machine-to-human en machineto-machine communicatie.

 

Toepassingen & voordelen

Slimme activity trackers, weegschalen, bloeddruksensoren, pacemakers, huishoudelijke apparaten tot sociale netwerken: ze maken deel uit van de toekomstige gezondheidszorg. De IoT infrastructuur ondersteunt via deze apparaten monitoring, coaching, therapietrouw en tal van andere zorgprocessen [4,5]. Het IoT maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig gezondheidsdata te verzamelen en te analyseren en daarmee de patiëntuitkomsten te verbeteren [6,7].

 

Markt

Het IoT groeit. Consumenten hebben gemiddeld vier apparaten die verbonden zijn met de cloud. Wereldwijd worden er iedere seconde 127 nieuwe apparaten gekoppeld aan het Internet [2]. Dit zijn er in 2020 meer dan 50 miljard [8]. De totale markt zal groeien van 3,9 biljoen USD in 2015 naar 11,1 biljoen USD in 2025 [9] (een jaarlijkse groei van 11%). De gezondheidzorg zal daar een aandeel van 154 miljard USD in hebben. De toepassingen beperken zich veelal tot het gebruik van (real-time) data en kleinschalige oplossingen. Om naar grootschalige, organisatie- of systeembrede inzet te gaan, zijn nog een aantal stappen te zetten [2,9].

 

Drijvers

De groei van IoT in de gezondheidszorg wordt gedreven door:

 • De toenemende connectiviteit en het aantal verbonden apparaten [10,11].
 • Een toenemend tekort aan zorgpersoneel [12,13].
 • Technologische ontwikkelingen als big data en cloud computing ondersteunen mogelijkheden voor IoT [11,14]. Verder worden de sensoren steeds beter en kleiner, waardoor de toepassingsmogelijkheden toenemen [15].

Groeiende connectiviteit en verbeterde data-infrastructuur
Toenemende druk op het zorg systeem
Nieuwe technologische mogelijkheden

Belemmeringen

Steeds meer nadruk op privacy gevoeligheid
Beperkte digitale vaardigheden
Beperkende richtlijnen, wet- en regelgeving

De toepassingsmogelijkheden zijn groot, maar de grootste uitdaging ligt in het kunnen bieden van veiligheid en privacy voor gebruikers [4,14,16-18]. Het complexe netwerk waarin steeds meer apparaten, processen en mensen met elkaar communiceren maakt beveiliging lastig. De hele keten dient te voldoen aan dezelfde eisen rondom vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Alleen als technische kwetsbaarheden én menselijke onvoorzichtigheid worden geminimaliseerd kan de maximale potentie benut worden [9]. Een gebrekkige digitale infrastructuur kan daarnaast een belemmering vormen voor de inzet van het IoT in de gezondheidszorg. Brede standaardisatie en wet- en regelgeving ontbreken vooralsnog. En aangezien de hoeveelheid beschikbare data alleen maar toeneemt, zijn flinke investeringen noodzakelijk om de kwaliteit op peil te krijgen of houden [16,18-21]. Naast technologische obstakels vormen menselijke factoren een potentiële uitdaging. Hoe gebruiken we de data? Slechts een klein deel van de beschikbare data wordt geanalyseerd of ingezet bij het maken van strategische keuzes [2].

 

Conclusie

IoT zal onze gezondheidszorg veranderen door de interactie tussen mensen en machines. Het analyseren van medische uitkomsten en realiseren van oplossingen zal opnieuw gedefinieerd moeten worden. Buiten een automatiseringsslag biedt het ook mogelijkheden om zorg meer persoonlijk en participatief te maken en om met behulp van smart systemen te kunnen voorspellen en voorkomen.

Referenties

 1. Ottes L. Big Data in de Zorg. Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Den Haag. 2016
 2. Patel M., Shangkuan J., Thomas C. What’s new with the Internet of Things? McKinsey&Company. 2017
 3. Van Hooijdonk R. Trends 2017-2018. 2017
 4. Gil D. et al. Internet of Things: A review of surveys based on context aware intelligent services. Sensors. 2016; 16(7): 1069
 5. Huntley K. How the Internet of Things will disrupt traditional healthcare. June 2016
 6. Van Campen W. Het medische Internet of Things valt of staat met goede beveiliging. September 2015
 7. IDC. Worldwide Internet of Things Forecast, 2015- 2020. May 2015
 8. Statista. Internet of Things (IoT): number of connected devices worldwide from 2012 to 2020
 9. Manyika J. et al. Unlocking the potential of the Internet of Things. McKinsey&Company. 2015
 10. McCabe B. Connected healthcare is becoming vital. August 2016
 11. Xcubelabs. 6 factors driving massive growth of IoT in healthcare. October 2015.
 12. Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, Siyam A, Cometto G. A universal truth: no health without a workforce. Forum Report, Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva, Global Health Workforce Alliance and World Health Organization, 2013
 13. Grand View Research. Internet of Things (IoT) in Healthcare Market Analysis By Component (Medical Device, System, Software, Services), By Connectivity Technology (Wi-Fi, ZigBee, NFC, Cellular, Satellite, BLU), By Application (Telemedicine, In patient Monitoring, Clinical Operation, Connected Imaging, Medication Management), By End-Use (Hospitals, Clinics, CRO, Research, Diagnostic Laboratories) And Segment Forecasts To 2022. May 2016
 14. European Police Office. The Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA). 2014. The Hague. The Netherlands
 15. Bennett J. The Internet of Things goes nano. September 2016.
 16. McCabe B. How the Internet of Things has the potential to improve healthcare. August 2015
 17. CompTIA. Internet of Things: insights and opportunities. July 2016
 18. IDC. The digital universe of opportunities: rich data and the increasing value of the Internet of Things. April 2014
 19. Patel K. 6 benefits of IoT for hospitals and healthcare. 2017
 20. Markets&Markets. IoT Healthcare Market by Components (Medical Device, System and Software, Service, and Connectivity Technology), Application (Telemedicine, Workflow Management, Connected Imaging, Medication Management), NOTES | 82 End-User – Global Forecast to 2020. October 2015
 21. Mesko B. Healthcare is coming home with sensors and algorithms. The Medical Futurist. August 2016
 22. Lüdtke L. en Deerberg-Wittram J. Diabeter: Value-Based Health Care toegepast bij diabetes. BCG en Diabeter. 2016