Silver Game


Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie van de Universiteit van Gent heeft een serious game ontwikkeld gericht op zelfmoordpreventie onder jongeren tussen de 12-16 jaar. De game richt zich op het versterken van de geestelijke gezondheid en laat de jongeren inzien dat elke tegenslag ook een positieve uitkomst kan hebben. Er zijn daartoe twee primaire vaardigheden in de game als basis gebruikt, namelijk emotieregulatie en cognitieve coping. Deze vaardigheden leren de gebruiker zijn/haar emotie te leren herkennen en ook leert de game spelenderwijs hoe ze ermee om moeten gaan. Daarnaast is er ook indirect aandacht voor sociale en probleemoplossende vaardigheden. De game verbetert het herkennen, benoemen en begrijpen van emoties onder jongeren en poogt daarmee de geestelijke gezondheid bij jongeren te versterken.

Doelgroep
Tieners
Jaar ontwikkeld
2021
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
VLESP, Ugent, CREATE.eu
Trend
Serious Gaming
Sector
Geestelijke gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
Doel
Zelfmoordpreventie
Fase
Preventie en Gezond leven
Type technologie
App-only
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd