RubiconMD


RubiconMD is een app die aan eerstelijns zorgprofessionals de mogelijkheid biedt om op afstand te overleggen met specialisten. Het doel is om de eerstelijnszorg te assisteren en doorverwijzingen naar specialistische zorg te voorkomen. Via de app kunnen artsen in de eerstelijnszorg afbeeldingen of vragen uploaden en door sturen naar de geschikte specialist. Door het gebruik van RubiconMD hoeven patiënten minder doorverwezen te worden en kunnen specialisten op afstand de situatie beter beoordelen.

Doelgroep
Zorgprofessionals
Jaar ontwikkeld
2013
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
RubiconMD Inc
Trend
Remote Consultation
Sector
Domeinoverstijgend
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Fase
Consulteren
Type technologie
App/webgebaseerde platforms/communities
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd