Robins Wereld

Wat speelt er nog meer?

Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. In de verschillende speelwerelden van de game worden de vaardigheden van een kind getest, en vervolgens met behulp van hints getraind. Na het spelen van de game is duidelijk waar de sterke en de te ontwikkelen kanten liggen en welke hints het kind helpt om te leren leren. Dit kan de leerkracht gebruiken in het lesaanbod om verdere ontwikkeling te stimuleren. Het doel van de app is om kinderen stapsgewijs zelfstandiger te maken en hen lol te laten hebben bij het leren.

Doelgroep
Kinderen
Jaar ontwikkeld
2020
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
s Heeren Loo
Trend
Serious Gaming
Sector
Overig
Doel
Onafhankelijkheid/ patient empowerment
Fase
Preventie en Gezond leven
Type technologie
Serious games
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd
Thema
Wat speelt er nog meer?