ReSET-O


reSET-O is een app voor de behandeling van opiaatverslaving (ontwikkeld door Pear Therapeutics, Inc). Het is een 12-weken durende behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie en wordt gebruikt als aanvulling op de standaardbehandeling van gedragstherapie en medicatie. Het doel van reSET-O is de therapietrouwheid van patiënten voor deze standaardbehandeling te vergroten. Na het voorschrijven van reSET-O door de behandelend arts, worden patiënten begeleid in het installeren van de app op hun smartphone of tablet door een medewerker van Pear Therapeutics, Inc. Tijdens de behandeling kan de behandelend arts de vooruitgang van de patiënt in de gaten houden via een
dashboard. Studies laten zien dat patiënten die reSET-O gebruiken vaker hun standaardbehandeling afronden ten opzichte van patiënten die geen gebruik maken van de app. Voor het op de markt brengen van de app is Pear Therapeutics inmiddels een samenwerking aangegaan met de farmaceut Novartis.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2013
Aandoeningscategorie
Mentale gezondheid en gedrag
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
Pear Theraputics, Novartis
Trend
Software-as-a-drug
Sector
Zelfzorg of thuiszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Overig leefstijlmanagement/verbetering
Fase
Behandeling en Begeleiding
Type technologie
App-only
Medisch apparaat/hulpmiddel
Aandoening
Verslaving