ResearchKit


De ResearchKit van Apple is een open-source software platform die onderzoekers in staat stelt om mobiele apps te ontwikkelen om onderzoeksdata te verzamelen. Onderzoekers kunnen dankzij de ResearchKit gegevens verzamelen van potentieel miljoenen gebruikers en de daarmee hoeveelheid verzamelde data aanzienlijk vergroten, zonder dat de patiënt er iets van merkt. De ResearchKit leidt tot een gevarieerdere onderzoekspopulatie, een frequentere aanvoer van nieuwe gegevens en een betrouwbaardere representatie van de bevolkingssamenstelling.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2015
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2017
Apple Inc
Trend
Advanced Labs/Therapeutics
Sector
NVT
Doel
NVT
Fase
Behandeling en Begeleiding
Type technologie
App-only
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd