Project MARCH

Wat speelt er nog meer?

Project MARCH is een eigen stichting. Het meerjarige project, met elk jaar een nieuw team, bestaat uit gedreven studenten van verschillende studierichtingen die de kans krijgen het skelet beter, geavanceerder en compacter te maken. Een jaar lang bouwen de studenten voort op het prototype van het jaar ervoor, waarbij ze de opgedane kennis en leerlessen van voorgaande jaren zorgvuldig benutten. Daarvoor werken de studenten ook nauw samen met een piloot, de persoon met een dwarslaesie die het exoskelet bestuurt, die zich een jaar lang committeert aan het ontwikkelen van het skelet. Hiermee wordt ook gewaarborgd dat de behoefte van de patiënt centraal staat. Het project wordt verder financieel gesteund door diverse partners en zijn er ook veel samenwerkingsverbanden met partijen die in onderdelen of specifiek advies bijdragen aan de ontwikkeling van het skelet. Zo vindt er bijvoorbeeld veel samenwerking plaats met de Sint Maartenskliniek, die reeds beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied exoskeletten en dwarslaesies.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2015
Aandoeningscategorie
Neurologisch
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2019
Project MARCH, Technische Universiteit Delft
Trend
Exoskeletons & Prosthetics
Sector
Fysiotherapeutische zorg
Doel
Overig leefstijlmanagement/verbetering
Fase
Behandeling en Begeleiding
Type technologie
Overige robotica
Aandoening
Niet nader gespecificeerde ziekten/aandoeningen
Thema
Wat speelt er nog meer?