Plasmacure


Wonden die moeilijk genezen zijn een serieus gezondheids- en kostenprobleem met verwoestende consequenties voor patiënten, leidend tot amputaties en verlies van zelfstandigheid. Koud plasma, geïoniseerd gas, kan wondgenezing stimuleren. PLASOMA is een handzaam apparaat voor het stimuleren van wondgenezing. Het brengt koud plasma direct in een wond aan. PLASOMA bestaat uit een elektrische Pad en een Pulser. De Pad is flexibel en wordt gefixeerd op de wond. De Pad is verbonden met de Pulser die met één druk op de knop energie naar de Pad stuurt om het plasma te maken. De behandeling past in een regulier consult. PLASOMA is innovatief, omdat het een complexe, hoogwaardige technologie heeft weten te vertalen naar een eenvoudige toepassing (“druk op de knop”).

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2014
Aandoeningscategorie
Huid
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
Plasmacure
Trend
Advanced Labs/Therapeutics
Sector
Huisartsenzorg
Zelfzorg of thuiszorg
Ziekenhuiszorg
Doel
Lichamelijk functieherstel
Fase
Behandeling en Begeleiding
Type technologie
Medisch apparaat/hulpmiddel
Aandoening
Niet nader gespecificeerde ziekten/aandoeningen