PinkTrainer


PinkTrainer is een digitaal platform ontwikkeld door Orange M-Health BV dat zorgverleners en (ex)borstkankerpatiënten begeleidt, met een focus op voeding en lichamelijke beweging. In de app houdt de patiënt informatie bij over zijn behandeling zoals bijwerkingen of pijn, en via een dashboard worden de resultaten gerapporteerd aan een medisch team bestaande uit fysiotherapeuten, oncologen, diëtisten en psychologen. Zij stellen samen een trainings- en dieetplan op en begeleiden de patiënt in het volgen ervan. PinkTrainer wil zo meer aandacht creëren voor de positieve effecten van sporten bij kanker. De app biedt een toegankelijk manier van ondersteuning en brengt verschillende zorgprofessionals bij elkaar voor het beste persoonlijke advies.

Doelgroep
Vrouw
Jaar ontwikkeld
2019
Aandoeningscategorie
Kanker
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
Orange M-Health BV
Trend
Femtech
Sector
Domeinoverstijgend
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Overig leefstijlmanagement/verbetering
Fase
Preventie en Gezond leven
Type technologie
App/webgebaseerde platforms/communities
Aandoening
Borstkanker