Phi


Sinds 2016 is Philadelphia Zorg een meerjarenprogramma sociale robotica gestart om te onderzoeken hoe een robot van toegevoegde waarde kan zijn bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Wat dit betekent verschilt per cliënt en ondersteuningsvraag. Allereerst is gestart met de Pepper Robot genaamd “Phi”. Phi logeert iedere maand twee weken bij een andere cliënt, waar de robot fungeert als emotionele uitlaatklep en helpt o.a. bij een gestructureerd dagritme. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De robots stellen de cliënten namelijk in staat om meer regie te hebben over hun eigen leven door bijvoorbeeld te helpen bij het herinneren van bepaalde zaken zonder tussenkomst van een begeleider. De robot is oordeelloos en cliënten geven zelf de sociale waarde van de robot aan. De robot neemt bovendien bepaalde routinematige taken van begeleiders over en creëert daarmee meer ruimte voor persoonlijke aandacht.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2016
Aandoeningscategorie
Aangeboren en ontwikkelingsstoornissen
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2019
Philadelphia Zorg
Trend
Robotic Care
Sector
Zelfzorg of thuiszorg
Doel
Onafhankelijkheid/ patient empowerment
Overig leefstijlmanagement/verbetering
Fase
Controle en Monitoring
Type technologie
Overige robotica
Aandoening
Verstandelijke beperking