Nuance


Nuance is gespecialiseerd in spraakherkenningssoft ware, op basis van AI en Cloud Computing, en biedt diverse oplossingen voor de gezondheidszorg. Met het platform van Nuance worden workflows geautomatiseerd en kunnen klinische audio opnames tussen patiënten en artsen (via bijvoorbeeld teleconsults) worden opgeslagen en geanalyseerd. De gesprekken en gedicteerde notities van de arts kunnen op een veilige manier getranscribeerd en omgezet worden naar tekst die per onderwerp is geordend. Medische taalspecialisten en artsen kunnen vervolgens deze digitale concept documenten nog controleren en finetunen. Hiermee wordt de administratieve last beperkt en tevens gesprekken geanalyseerd voor toekomstige momenten. Op basis van meetinstrumenten worden vervolgens suggesties gegeven en voorspellingen gedaan over de interne werkprocessen en het verbeteren van de dienstverlening richting de patiënt. En met een virtuele spraakassistent en een geautomatiseerde chatbot kan nog meer werk van de arts worden overgenomen naar de toekomst in het efficiënter beheren van patiëntendossiers. In 2021 werd het bedrijf overgenomen door Microsoft en meer dan driekwart van de ziekenhuizen in de VS maakt inmiddels gebruik van minstens één Nuance dienst.

Doelgroep
Zorgprofessionals
Jaar ontwikkeld
1992
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
Nuance Communications Inc
Trend
Smart Assistants
Sector
Domeinoverstijgend
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Overig
Fase
Consulteren
Type technologie
Augmented
Kunstmatige intelligentie (KI)
Mixed Reality
Virtueel
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd