MS Sherpa

Wat speelt er nog meer?

MS sherpa is een medisch hulpmiddel dat het verloop van symptomen van Multiple Sclerose (MS) in de gaten houdt. De inzichten die MS sherpa opdoet, geven inzicht in de effecten van behandelingen. Als gevolg hiervan kunnen medisch specialisten en patiënten de voortgang bekijken en bijsturen waar nodig. MS sherpa is gecertificeerd als medisch hulpmiddel, inhoudende dat de effectiviteit van de app bewezen is. Ook de gebruiksvriendelijkheid is groot: patiënten hebben enkel een mobiele telefoon nodig om thuis te worden gemonitord. Het aantal klinische bezoeken neemt af door gebruik van de app en dit brengt voordelen met zich mee voor zowel de patiënt als de behandelaar. De gegevens uit de app worden gedeeld met de neuroloog, zodat de communicatie soepel verloopt. Hierbij wordt de privacy van de patiënt gewaarborgd.

Doelgroep
MS patiënten
Jaar ontwikkeld
2018
Aandoeningscategorie
Neurologisch
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
Orikami
Trend
Remote Monitoring
Sector
Zelfzorg of thuiszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Fase
Controle en Monitoring
Type technologie
Medisch apparaat/hulpmiddel
Aandoening
Multiple Sclerose (MS)
Thema
Wat speelt er nog meer?