MiGuide

Nell project

Het aantal mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes stijgt. Op dit moment wordt chronische zorg via veelal vaste richtlijnen aangeboden. In de tweede lijn zijn al veel toepassingen zichtbaar om de zorg flexibeler, en op afstand, in te richten. Maar ook in de eerste lijn zien we de mogelijkheden toenemen. MiGuide geeft via een app begeleiding bij de meest belangrijke aspecten van een gezonde leefstijl voor mensen met Diabetes type 2. De app is speciaal gericht op haalbare leefstijl- en gedragsverandering. Met de app ontvangt de patiënt persoonsgerichte coaching en adviezen op het gebied van voeding, beweging, glucose en ontspanning.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2020
Aandoeningscategorie
Endocrien Metabolisch en Immuunsysteem
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
MiGuide
Trend
Holistic Tracking
Sector
Huisartsenzorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Overig leefstijlmanagement/verbetering
Fase
Preventie en Gezond leven
Type technologie
App-only
Aandoening
Diabetes mellitus type 2
Thema
Nell project