Medicalchain


Medicalchain gebruikt blockchain-technologie voor het opslaan van medische patiëntgegevens. Via het platform van Medicalchain kunnen artsen, verzekeraars en apothekers toestemming vragen voor toegang tot het dossier en patiënten bepalen vervolgens zelf wie toegang krijgt en voor hoe lang het dossier aan hen wordt opengesteld. Elke interactie is controleerbaar en transparant en het platform maakt hierdoor een veilige uitwisseling van medische gegevens mogelijk: patiënten behouden de controle en de zeggenschap over hun eigen gegevens en zorgprofessionals krijgen inzicht in de benodigde informatie.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2017
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
Medicalchain
Trend
Blockchain
Sector
NVT
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Onafhankelijkheid/ patient empowerment
Fase
Consulteren
Type technologie
Blockchain
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd