Hexoskin


Naarmate het aantal chronisch zieken stijgt en zorgprofessionals een steeds groter knelpunt vormen om aan de groeiende zorgvraag te voldoen, neemt de urgenti e toe om een manier te vinden om patiënten veilig en langer thuis te laten wonen. Hexoskin ontwikkelde het Hexoskin Connected Health-platf orm, een systeem om het monitoren van vitale functi es gedurende lange perioden op een niet hinderlijke manier te maximaliseren dankzij verborgen sensoren ingebed in een zeer dun Smart Shirt. De Smart Garments van het bedrijf zijn klinisch gevalideerd en samen met eindgebruikers ontwikkeld voor comfortabel en eenvoudig gebruik bij continue monitoring van vitale parameters ti jdens dagelijkse activiteiten en gedurende de slaap.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2013
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
Carré Technologies
Trend
Holistic Tracking
Sector
NVT
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Overig leefstijlmanagement/verbetering
Fase
Preventie en Gezond leven
Type technologie
Overige gezondheidssensoren en trackers
Wearables
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd