Doktor.se


Het Zweedse bedrijf Doktor.se heeft een app ontwikkeld waarmee patiënten een arts kunnen raadplegen. Zodra een dokter op het platform vrij is, neemt die contact op via een videogesprek. Patiënten kunnen, indien nodig, een voorschrift ontvangen waarmee ze naar de apotheek kunnen om medicijnen op te halen. De behandelende arts kan ook overleggen met de vaste huisarts, als de patiënt daar toestemming voor geeft. Het gebruik van de app zal digitale consulten vereenvoudigen en kunnen artsen laagdrempelig gecontacteerd kunnen worden wanneer iemand een vraag heeft over zijn/haar gezondheid.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2016
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Doktor.se
Trend
Remote Consultation
Sector
Domeinoversteigend
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Fase
Consulteren
Type technologie
App-only
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd