Digizorg


De Digizorg app biedt patiënten een digitale voordeur om toegang te krijgen tot digitale zorg in de regio Rijnmond en Zuid Hollandse Eilanden. Ziekenhuizen, ouderenzorg- en huisartsenorganisaties hebben zich verenigd om de oplossing gezamenlijk te ontwikkelen en implementeren. Digizorg gebruikt de infrastructuur van het CumuluZ platform om te integreren met EPD’s. In de applicatie kan de patiënt afspraken plannen, vragenlijsten beantwoorden, thuismetingen doorgeven en informatie over afspraken en het zorgtraject vinden. Voor zorgprofessionals is er de Digizorg cockpit waarmee ze inzage krijgen in dossier gegevens, efficiënter kunnen samenwerken en toegang krijgen tot AI toepassingen om het werk te ondersteunen. Hiermee speelt Digizorg in op de vraag naar een geïntegreerde, toegankelijke en domein overstijgende gezondheidszorg. Digizorg wordt momenteel al door het Erasmus MC gebruikt als digitale zorgassistent.

Aan de slag

Kenmerken

Editie
Trend
Health Information Systems
Fase
Consulteren