Cue2Walk

Nell project Wat speelt er nog meer?

Cue2Walk is een wearable met sensoren en een daaraan gekoppelde app die Parkinsonpatiënten kan helpen bij freezing. Veel patiënten met de ziekte van Parkinson herkennen het gevoel dat hun voeten aan de grond lijken vast te plakken, genaamd ‘freezing’. Om weer in beweging te komen is een externe prikkel noodzakelijk. De sensoren in een smartphone registreren wanneer iemand stilstaat of beweegt. Zodra Cue2Walk registreert dat een patiënt last heeft van freezing geeft de app een ritmisch tril- of geluidssignaal af waardoor de patiënt het lopen opnieuw en makkelijker kan opstarten. Het NeLL onderzoekt of door het persoonlijk prikkelen freezing sneller wordt herkend en voorspeld, waarmee het risico op valgedrag en balansproblemen wordt gereduceerd, of zelfs voorkomen.

Doelgroep
Ouderen
Jaar ontwikkeld
2017
Aandoeningscategorie
Neurologisch
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
Cue2Walk
Trend
Software-as-a-drug
Sector
Zelfzorg of thuiszorg
Doel
Onafhankelijkheid/ patient empowerment
Fase
Behandeling en Begeleiding
Type technologie
Wearables
Aandoening
Parkinson
Thema
Nell project
Wat speelt er nog meer?