Cognoa


Cognoa ontwikkelt een gelijknamige smartphone app voor ouders om de groei en ontwikkeling van hun kind(eren) in de gaten te houden. De app richt zich hierbij vooral op de opsporing van ontwikkelingsachterstanden en met name op verstoringen binnen het autistisch spectrum. Tot de doelgroep behoren kinderen in de leeftijdscategorie 1,5 tot 7 jaar. Cognoa claimt op basis van informatie en video’s van kinderen middels machine learning een diagnose 13 maanden eerder te kunnen stellen dan de reguliere leeftijd waarop een diagnose wordt gesteld.

Doelgroep
Kinderen
Jaar ontwikkeld
2013
Aandoeningscategorie
Aangeboren en ontwikkelingsstoornissen
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2018
Cognoa Inc
Trend
Artificial Intelligence
Sector
Zelfzorg of thuiszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Fase
Diagnose
Type technologie
App-only
Aandoening
Autismespectrumstoornissen