Centrella


Het Centrella Smart+ Bed is een slim ziekenhuisbed. Sensoren onder het matras registreren hartslag en ademhalingsfrequentie, zonder enige hinder voor de patiënt. De metingen worden meer dan honderd keer per minuut uitgevoerd en in real time verstuurd naar een ontvangststation op afstand. Het is mogelijk om grenswaarden in te stellen; een alarm gaat af bij de verpleging als één van de variabelen de grenswaarde passeert. Inmiddels is gebleken dat het gebruik van het bed sterfte bij reanimatiescenario’s en hartinfarcten met ruim 80 procent reduceert. Ook zou het bed kunnen helpen bij vroegdetectie van levensbedreigende sepsis.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2017
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2019
Hill-Rom
Trend
Remote Monitoring
Sector
Ziekenhuiszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Fase
Controle en Monitoring
Type technologie
Overige gezondheidssensoren en trackers
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd