cBoards


De essentie van de Juiste ‘Zorg op de Juiste Plek’ is duurdere zorg voorkomen, zorg dichter bij mensen thuis verplaatsen en zorg vervangen door digitale zorg, middels e-health toepassingen. Dit helpt mensen beter te leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Om dit te bewerkstelligen is een overzichtelijke en efficiënte samenwerking binnen en tussen verschillende zorgorganisaties cruciaal. Hiertoe ontwikkelde Caresharing het platform cBoards, gericht op samenwerking tussen zorgprofessionals, informele zorgverleners en patiënten aan de hand van zogenaamde ‘boards’. Een board is een themagericht multidisciplinair patiëntendossier, waarbij alleen relevante medische gegevens voor iedereen inzichtelijk zijn en alleen relevante personen en teams betrokken worden. De zorgprofessional ervaart alles als één systeem, van waaruit bijvoorbeeld ook chat- en beeldbelcommunicatie met patiënten en andere zorgprofessionals plaatsvindt. Dit maakt (regionale)samenwerkingen veilig, overzichtelijk en efficiënt. In samenwerking met onder meer zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Sigra, een regionaalsamenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn in en rondom Amsterdam, wordt cBoards inmiddels succesvol ingezet in de regio Amsterdam.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2011
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
Caresharing International B.V
Trend
Health Information Systems
Sector
Domeinoverstijgend
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Fase
Consulteren
Type technologie
App/webgebaseerde platforms/communities
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd