CareXS Meddy

Wat speelt er nog meer?

Om medicijnen veilig aan de cliënt te kunnen geven, werken thuiszorgmedewerkers met toedieningsregistratie. In de meeste gevallen is dat nu nog een papieren lijst die bij de cliënt thuis ligt. Een foutgevoelige manier van werken, bijvoorbeeld omdat de lijst al snel niet meer actueel is. Daarbij kan het netwerk van zorgprofessionals – zeker binnen de wijkzorg – bestaan uitspecialist, huisarts, trombosedienst, openbare apotheek, dienstapotheek, collega zorgorganisatie, en anderen. De vraag naar het digitaliseren van de toedienregistratie en het verbeteren van de uitwisseling van medicatiegegevens wordt steeds sterker. En de COVID-19-crisis heeft de adoptie van technologie en digitalisering in het medicatieproces alleen maar versneld.

Doelgroep
Zorgprofessionals
Jaar ontwikkeld
2016
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
CareXS
Trend
Remote Monitoring
Sector
Domeinoverstijgend
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Fase
Controle en Monitoring
Type technologie
Overig
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd
Thema
Wat speelt er nog meer?