Buoy Assistant


Buoy Assistant is een chatbot die ontwikkeld is door
Buoy Health. Het doel van de chatbot is om patiënten te navigeren door hun zorgpad. Met behulp van AI kan deze assistent gebruikers uitvragen en eventueel antwoordsuggesties aanbieden. Als Buoy Assistant voldoende informatie heeft en bepaalde voorwaarden voor een diagnose heeft uitgesloten, dan kan deze een diagnose stellen en hier een passend advies voor geven. Hiermee voorkomt Buoy Assistent onnodig zorggebruik en verlicht de druk op zorgprofessionals. Door gebruik te maken van door de patiënt verstrekte gegevens om het algoritme
te trainen, leert Buoy steeds beter advies te geven. Buoy Assistant is via internet toegankelijk en kan dus vanuit huis in een vertrouwde omgeving geraadpleegd worden. Het gebruik van de chatbot voorkomt onnodig zorggebruik en dus kosten.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2014
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2020
Buoy Health
Trend
Smart Assistants
Sector
Zelfzorg of thuiszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverlener - patiënt
Fase
Consulteren
Type technologie
Chatbot
Kunstmatige intelligentie (KI)
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd