Bot MD

Wat speelt er nog meer?

Bot MD is een AI klinische assistent-app, ontwikkeld voor eerstelijns medisch personeel. Zorgprofessionals kunnen in de app snel toegang krijgen tot ziekenhuis-specifieke informatie door middel van een chatbot. De chatbot geeft antwoord op vragen over bijvoorbeeld protocollen, instructies en medicijndosering. Daarnaast verstrekt de bot informatie over het actuele werkrooster: zorgprofessionals zijn daardoor direct op de hoogte van de collega’s die zij kunnen benaderen wanneer dat nodig is. Dit scheelt de zorgprofessionals veel tijd: zij hoeven niet meer naar verschillende instanties te bellen of in te loggen op het ziekenhuissysteem, omdat ze alle benodigde informatie op één plek kunnen vinden. Bot MD brengt als gevolg hiervan grote efficiëntievoordelen met zich mee. In de aankomende jaren wenst de startup een breder palet aan functies aan te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van monitoring van chronische ziekten en integratie van facturering en planning.

Doelgroep
Zorgprofessionals
Jaar ontwikkeld
2018
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
Bot MD
Trend
Enhanced Diagnostics
Sector
Overige eerstelijnszorg
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Fase
Diagnose
Type technologie
Chatbot
Kunstmatige intelligentie (KI)
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd
Thema
Wat speelt er nog meer?