Alexa Care Hub

Wat speelt er nog meer?

De Alexa Care Hub, ontwikkeld door Amazon, maakt het mogelijk om op afstand in contact te blijven met een kwetsbaar familielid en diens gezondheid te monitoren. Alexa kan, op basis van data uit een echo-apparaat, via een app waarschuwingen sturen als bepaalde activiteiten zorgelijk lijken. Familieleden kunnen vervolgens onderling communiceren om te controleren of alles goed gaat en ingrijpen als dat nodig is. Familieleden kunnen tevens een uitgebreid rapport inzien over de activiteiten van de kwetsbare gebruiker, maar privacyrichtlijnen zijn hierbij gewaarborgd. Uiteindelijk kan de Alexa Care Hub bijdragen aan de mogelijkheid voor ouderen om langer thuis te blijven wonen op een veilige manier. Dit vermindert vervolgens de lasten voor zorgprofessionals en bijbehorende zorgkosten.

Doelgroep
Niet gespecificeerd of overig
Jaar ontwikkeld
2021
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Aan de slag

Kenmerken

Editie
Zorg Enablers 2021
Amazon
Trend
Smart Assistants
Sector
Sociaal domein
Doel
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen patiënten
Fase
Consulteren
Type technologie
Kunstmatige intelligentie (KI)
Aandoening
NVT of niet gespecificeerd
Thema
Wat speelt er nog meer?