Incentivized Wellness

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
17-11-2017
Categorie
Trends | Preventie & Gezond leven

 

“Sooner or later, we sell out for money”

Tony Randall

Definitie

Incentivized wellness, ook wel het stimuleren van de gezondheid met belonen, is een techniek die wordt ingezet om met emotionele of financiële beloningen personen te motveren gezondere leefstijl keuzes te maken en gedrag te verbeteren. Het is een vorm van preventie, waarbij wordt getracht om te voorkomen dat mensen ziek worden. Hierbij kan worden gedacht aan gezondere voeding, meer beweging of stoppen met roken.

 

Toepassingen & voordelen

Dat het belonen van mensen werkt beschreef Victor Vroom al in 1964 in zijn verwachtingstheorie, later geherdefinieerd door Porter en Lawler in 1968 [1]. Zijn theorie legde een verband tussen motivatie, prestate en beloning. Beloningsstrategieën worden vaak in andere industrieën gebruikt zoals in de mobiele applicaties industrie [2]. Gebruikers ontvangen hierbij een beloning voor bijvoorbeeld het downloaden van een andere app, het bekijken van een video of het herhaaldelijk gebruiken van de app. De beloning hierbij is dan vaak in de vorm van virtuele valuta, game-items, een upgrade of korting op een bepaald product of dienst. Daar waar een gezonde leefstijl wordt geassocieerd met een betere gezondheid [3], mogen de voordelen van Incentivized wellness duidelijk zijn. Naast een gezondere leefstijl ontvangt de uitvoerder een beloning (emotioneel of financieel). Uiteindelijk kan Incentivized wellness zelfs resulteren in de verlaging van zorgkosten.

 

Drijvers

Ontwikkelingen binnen Incentivized wellness strekken zich uit over verschillende niveaus. Zorgverzekeraars belonen klanten met kortingen op de zorgpremie wanneer ze een gezonde levensstijl aanhouden [4-6]. In het belang van de continuïteit van het bedrijf hechten werkgevers steeds meer waarde aan het belang van ‘gezonde werknemers’. Ze richten hiervoor gezondheidsprogramma’s in, waarin werknemers worden beloond voor het hanteren van een gezonde leefstijl [7]. In de VS worden werkgevers gestimuleerd via de Affordable Care Act (ACA) om hier een slag in te slaan [8]. Een manier waarop ze dit doen is o.a. door het investeren in wearables en apps om werknemers te volgen. Wanneer er (financiële) beloningen tegenover een gezonde leefstijl staan, neemt de participatie in gezondheidsprogramma’s met wel 60% toe [9]. Investeringen worden terugverdiend door gezondere werkkrachten, die weer leiden tot minder bezoeken aan de bedrijfsarts en lagere medische kosten ten gevolge van ziekte [10]. Daarnaast drijft de opkomst van mobiele gezondheidsapplicaties die gebruikers informeren, onderwijzen en motiveren, de groeiende impact van incentivized wellness [10]. Steeds meer personen beschikken over een smartphone en er is een groeiend bewustzijn over het belang van een gezonde leefstijl. Door verbeterde en vernieuwde ontwerpen passen steeds meer mensen dit toe in hun dagelijks leven. Alhoewel veel mensen zich bewust zijn dat hun leefstijl moet veranderen, liet onderzoek zien dat er verscheidene barrières bestaan die een blijvende leefstijl verandering tegenhouden.

Groeiende investeringen in zorgtechnologie
Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Nieuwe technologische mogelijkheden

Belemmeringen

Onwetenheid en terughoudendheid onder mogelijke gebruikers
Beperkende richtlijnen, wet- en regelgeving
Ethische vraagstukken

Dit zijn zowel een afkeer tegen het ‘moeten’, als het opzien tegen de veranderingen die nodig zijn [11]. Incentivized wellness kan juist zulke barrières helpen doorbreken. Het is echter de vraag of je mensen moet belonen voor een gezonde leefstijl of juist ongezond gedrag moet bestraffen? Bij een ‘straf’ kan worden gedacht aan het inhouden van een beloning of bijvoorbeeld door het inzetten van een financiële incentive zoals sommige Amerikaanse werkgevers dat doen [8,12]. Uit onderzoek blijkt dat met betrekking tot gedragsverandering mensen over het algemeen gevoeliger zijn voor een negatieve dan een positieve incentive, waardoor straffen een effectiever middel is bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Over de effectiviteit van incentivized wellness bestaat er nog veel onduidelijkheid [8]. Veel van deze onduidelijkheid is toe te schrijven aan het ontwerp van de interventies en experimenten met dit instrument. Het is van belang dat de beloning én de activiteit die bijdragen aan een gedragsverandering, aansluiten bij de gebruiker [8,10]. Op welk gedrag wordt gericht? Welke beloning of straf wordt hiervoor gebruikt? En wanneer wordt deze beloning verdiend dan wel straf opgelegd?.

 

Conclusie

De gezondheidszorg maakt een transitie door van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Toepassingen van Incentivized wellness passen in deze transformatie en zullen naar alle waarschijnlijkheid hier een versnelling aan geven en een positieve bijdrage aan leveren.

Referenties

 1. Fred C. Lunenburg. Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations. International Journal of Management, business and administration. 2011;15:1
 2. What’s Better? Incentivized Or Non-Incentivized App-Install Campaigns | TechCrunch [Internet]. [cited 2016 Aug 24]. Available from: https://techcrunch.com/2015/09/10/whats-better-incentivized-or-non-incentivized-app-install-campaigns/
 3. WHO Regional office for Europe. Behaviour change strategies of health systems: the role of health systems. 2008
 4. Raad voor Volksgezondheid: “Stel beloning in voor gezonde levensstijl” | De Volkskrant [Internet]. [cited 2016 Aug 24]. Available from: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/raad-voor-volksgezondheid-stel-beloning-in-voor-gezonde-levensstijl~baa74c33/
 5. Menzis beloont gezonde leefstijl | Gezond | AD.nl [Internet]. [cited 2016 Aug 24]. Available from: https://www.ad.nl/gezond/menzis-beloont-gezonde-leefstijl~aacf9049/
 6. Aon Nederland | Risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen [Internet]. [cited 2016 Aug 24]. Available from: https://www.aon.com/netherlands/default.jsp
 7. Elenko E., et al. Defining digital medicine. Nature biotechnology. 2015l 33:5
 8. Meredith SE., et al. The ABCs of incentive-based treatment in health care: a behavior analytic framework to inform research and practice. Psychol Res Behav Manag. 2014; 7:103-114
 9. Marketwatch. You may be forced to wear a health tracker at work. 2015
 10. Mathews J., et al. Persuasive technology in mobile applications promoting \ physical activity: a systematic review. Journal of medical systems. 2016; 40:72
 11. Fitbit. Fitbit healthy futures report. 2013
 12. Patel, MS., et al. Framing financial incentives to increase physical activity among overweight and obese adults: a randomized controlled trial. Ann intern med. 2016;164(1);385-394