Ikoefenzelf.com

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Implementaties | Behandeling & Begeleiding

 

Jaarlijks krijgen ongeveer 45.000 mensen een beroerte (CVA). Intensief oefenen is nodig om de gevolgen van een beroerte tegen te gaan, maar niet altijd makkelijk te combineren met het dagelijks leven. Basalt startte daartoe in 2016 met een onderzoek dat leidde tot de ontwikkeling van een digitaal revalidatieplatform onder de naam FAST@Home. Een web-omgeving die revaliderende patiënten eenvoudig toegang verleent tot digitale interventies. Op grond van de positieve resultaten is besloten om de digitale omgeving te optimaliseren en op te schalen naar ikoefenzelf.com. En met de Stimuleringsregeling E-health Thuis werd in september 2019 ook de financiële ruimte gecreëerd voor opschaling. De opschaling gebeurt in samenwerking met regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en eerstelijns CVA-netwerken die samen het Innovatiecluster eRevalidatie CVA hebben opgericht. Het doel van het project ikoefenzelf.com is het verbeteren van revalidatie en revitalisatie van CVA-patiënten door het duurzaam implementeren en opschalen van blended care op basis van geselecteerde, doelmatige eHealth toepassingen. “Dankzij dit platform krijgen revalidanten op één plek met slechts één inlogcode, overzichtelijk zorg op maat aangeboden van verschillende zorgprofessionals. Omdat het altijd en overal beschikbaar is zijn ze beter in staat om het aangeleerde gezonde gedrag onder eigen regie voort te zetten wat bijdraagt aan langer vitaal thuis wonen,” aldus Sander Houdijk.

Om het gebruik van ikoefenzelf.com te faciliteren is een zorgvuldige implementatiestrategie ontwikkeld. De implementatiestrategie bestaat uit een scholingstraject van twee maanden voor behandelaars, de opzet van een helpdesk voor gebruikers, de website ikoefenzelf.com, de aanstelling en ondersteuning van power-users per behandelteam, eHealth blogs en continue monitoring en terugkoppeling van gebruik en ervaringen binnen en tussen behandelteams. Voor het succes onderschrijft Basalt onderschreven met enkele cruciale voorwaarden. Houdijk: “Allereerst moet de meerwaarde van de toepassing ervaren worden. Het blijft echter lastig om eindgebruikers te overtuigen van de noodzaak voor eHealth toepassingen, met name ook behandelaren. Tegelijkertijd wordt de schaarste aan behandelaren steeds tastbaarder en groeien de wachtlijsten voor patiënten. De zorg blijven herinrichten op de klassieke manier is gewoonweg geen optie meer”. “De covid-19 pandemie heeft de urgentie voor de gewenste digitaliseringsslag echter wel enorm aangejaagd”, aldus Felicie van Vree.

Het aanbod van eHealth toepassingen om de revalidatie van CVA-patiënten te ondersteunen groeit snel. Het is echter voor behandelaren en patiënten lastig om deze ontwikkelingen bij te houden en de juiste applicaties te kiezen. Basalt beschikt daarom, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, over een living lab genaamd het SmartLab. SmartLab adviseurs volgen de laatste technologische ontwikkelingen op de voet en ontwikkelen en toetsen continue uiteenlopende  oplossingen uit de markt op bruikbaarheid. Het SmartLab beschikt over een groep aan ex-revalidanten en een groep behandelaren die  structureel beschikbaar zijn om over innovaties mee te denken. Studenten zijn echter de motor van het SmartLab.

De volgende stap was de opschaling van eHealth binnen Basalt. Hierbij is intern draagvlak bij Raad van Bestuur, Management en medische staf essentieel. Daadwerkelijke implementatie raakt uiteindelijk vrijwel alle afdelingen en lagen van een bedrijf. Ook flexibiliteit van de afdelingen ICT, inkoop en opleidingen is daarom van groot belang voor het slagen. Van Vree: “Dit voelt misschien beangstigend, maar je moet gewoon durven starten en aan de slag gaan. Dat vraagt soms ook een beetje lef”. Basalt selecteerde bewust reeds bestaande en werkende toepassingen van relatief grotere leveranciers. Op deze manier konden ze waarborgen dat de applicatie ondersteund werd om mee te groeien met de snelle technologische vooruitgang. Inmiddels worden via het platform de toepassingen Physitrack, Minddistrict en TOPwoordvinding, van verschillende fabrikanten, whitelabel en geïntegreerd aangeboden en is de implementatiestrategie uitgeprobeerd op de locatie in Zoetermeer (januari 2020). In juni 2020 zijn ook een viertal andere Basalt-locaties gestart met de inzet van het platform.

“In de komende drie jaar hopen we te bereiken dat 50% van de nieuwe CVA-patiënten die via Basalt worden behandeld bij hun revalidatie thuis gebruik maken van blended care op basis van de geselecteerde digitale interventies,” aldus Houdijk. Daarnaast verkent Basalt de mogelijkheden voor het uitbreiden van blended care binnen alle zorgpaden en zoekt zij met behulp van hun living lab (het SmartLab) continue naar uitbreiding van eHealth toepassingen. Van Vree: “Tegelijkertijd is het huidige project ook maar een tussenproduct in de beweging naar blended care.” Om te komen tot een duurzame integratie van blended care in reguliere zorgpaden, wordt er in samenwerking met zorgverzekeraars hard gewerkt aan een business case.

 

Basalt

Félicie van Vree is manager Innovation, Quality + Research bij Basalt. Sander Houdijk is fysiotherapeut en senior adviseur zorginnovatie (waaronder projectleider ikoefenzelf.com) bij Basalt. Basalt is een centrum voor medisch-specialistische revalidatie in de Leidse en Haagse regio, en het grootste expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde van Nederland. Naast 52 revalidatieartsen, cardiologen en longartsen telt Basalt bijna 1.200 medewerkers, waaronder verschillende therapeuten en verpleegkundigen. Jaarlijks worden er ruim 9.000 patiënten bij Basalt behandeld, onder wie 2.500 kinderen.