Proximie


Ook in de operatiekamer wordt er gewerkt aan digitalisering. Het operatie platform Proximie gebruikt augmented reality, machine learning en kunstmatige intelligentie om artsen virtueel toegang te bieden tot de operatiekamer. Hiermee kunnen ze real-time procedures begeleiden. Tevens wordt data van de operatie verzameld om achteraf te kunnen analyseren. Op deze manier zal het makkelijker worden om experts te laten participeren tijdens operaties om de beste resultaten voor de patiënt te kunnen behalen.

Target population
Niet gespecificeerd of overig
Development Year
2016
Aandoeningscategorie
NVT of niet gespecificeerd
Get going

Characteristics

Edition
Proximie
Trend
Digital Reality
Sector
Ziekenhuiszorg
Aim
(Gezondheids)Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners
Phase
Treatment and Guidance
Technology type
Kunstmatige intelligentie (KI)
Conditionion
NVT of niet gespecificeerd